Szczyt specjalistów IT Siódemki

Najbliższy szczyt przedstawicieli IT państw Grupy 7 (najbardziej uprzemysłowionych krajów świata) zdominują problemy współpracy międzysystemowej tzw. interoperability. Mająca odbyć się w tym miesiącu w Brukseli konferencja z udziałem specjalistów m.in. z USA i Japonii zorganizowana została przez Komisję Europejską.

Najbliższy szczyt przedstawicieli IT państw Grupy 7 (najbardziej uprzemysłowionych krajów świata) zdominują problemy współpracy międzysystemowej tzw. interoperability. Mająca odbyć się w tym miesiącu w Brukseli konferencja z udziałem specjalistów m.in. z USA i Japonii zorganizowana została przez Komisję Europejską.

"Rządy i przedsiębiorstwa poszczególnych krajów Siódemki zdają sobie sprawę, że współpraca między narodowymi systemami IT a sprzętem różnych producentów jest kluczem do ogólnoświatowej komunikacji" - stwierdził szef finansowanego przez Wspólnotę programu ESPRIT George Metakides.

Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że rezultatem szczytu będzie wspólne działanie w ramach 10 projektów. Ich lista ma zostać przedstawiona poszczególnym przedstawicielom 8 lutego. Wiadomo już, że przynajmniej 2 z propozycji będą dotyczyć praktycznej realizacji idei współpracy międzysystemowej w ramach sieci bibliotek. Kolejne projekty obejmować będą sektor zdrowia WE, sieć Earth NET i standaryzację.

Wspomniana Earth NET jest próbą połączenia ekologicznych sieci Siódemki w celu stworzenia globalnego monitoringu i oceny wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.

Tuż przed szczytem w Brukselii odbywać się będzie spotkanie amerykańskich, europejskich i japońskich stowarzyszeń, którego celem jest stworzenie globalnej sieci informacyjnej. Amerykanie i Japończycy przedstawią także wspólny komunikat, który ma zostać przyjęty na lutowym szczycie. Chociaż dokument ten przygotowywany jest już od kilku miesięcy, nadal zainteresoane strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie własności intelektualnej i uczestnictwa firm prywatnych w programach rządowych. Wspólne stanowisko Siódemki obejmuje kwestie związane z globalną współpracą międzysystemową, ochroną własności intelektualnej, międzynarodowym uczestnictwem w programach badawczych i rozwojowych, barierami inwestycyjnymi, handlem oraz pomocą rozwijających się.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200