Szczęśliwego pierwszego roku

Nowy Hewlett-Packard otwiera pierwszy rok finansowy. Co można powiedzieć o fuzji z Compaq Computer w sześć miesięcy od połączenia firm?

Nowy Hewlett-Packard otwiera pierwszy rok finansowy. Co można powiedzieć o fuzji z Compaq Computer w sześć miesięcy od połączenia firm?

Szczęśliwego pierwszego roku

Carla Fiorina

Wraz z początkiem listopada br. nowy Hewlett-Packard rozpoczął pierwszy - po zatwierdzonym 3 maja br. połączeniu - wspólny dla dawnego HP i Compaq Computer rok finansowy. Wyniki osiągnięte przez HP w roku finansowym zakończonym w październiku br. będą znane w ciągu dwóch, trzech tygodni, ale już dzisiaj pojawiają się spekulacje, w jakim stopniu nieuniknione niekorzystne efekty fuzji znajdą odzwierciedlenie w wynikach finansowych firmy. W pierwszym kwartale po połączeniu, zakończonym 31 lipca br., HP odnotował przychody na poziomie 16,5 mld USD (18,6 mld USD rok wcześniej w analogicznym okresie, biorąc pod uwagę zsumowane przychody firm przed połączeniem), przy stracie rzędu 2 mld USD. Znacząco spadły wyniki działu odpowiedzialnego za sprzedaż serwerów i pamięci. Zgodnie z prognozami analityków Gartner Group szczególnie szybko zaczęła spadać sprzedaż serwerów z procesorami Alpha. Niezadowalające były też wyniki sprzedaży komputerów osobistych.

Zjawiska po fuzji

Opinie analityków na temat kondycji nowego HP w pierwszych miesiącach po majowym połączeniu są mieszane. Jak podaje IDC, firma traci rynek PC i serwerów. "Podobną sytuację można zaobserwować w Polsce, choć oczywiście skalę tego zjawiska będzie można ocenić dopiero po podaniu wyników przez wszystkich uczestników rynku.

Za to trzeci kwartał był dla nas najlepszy od dwóch lat, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych serwerów w sztukach, i dotyczy to zarówno NetServer, jak i ProLiant" - mówi Andrzej Dopierała, szef nowego HP w Polsce.

Prezes polskiego oddziału HP zwraca jednocześnie uwagę na zjawisko przejmowania rynku przez producentów niemarkowego sprzętu. "Szacuje się, że w Polsce w trzecim kwartale sprzedano 1600 serwerów niemarkowych, a tyle samo sprzedano w tym czasie w Wlk. Brytanii, która jest rynkiem kilkakrotnie większym!" - ocenia Andrzej Dopierała "Na problemach nowego HP zyskały przede wszystkim JTT i NTT, składające komputery w Polsce. Są w stanie konkurować niską ceną, co przy zapaści gospodarczej ma dla klientów duże znaczenie. Ponownie spadło znaczenie długoterminowych kosztów utrzymania sprzętu komputerowego i wzrosło znaczenie jednorazowej ceny zakupu" - podkreśla Marek Borówka, szef działu PCD w IBM, odpowiedzialny za sprzedaż komputerów osobistych i notebooków.

Jak wyjaśnia Andrzej Dopierała, teraz nowe HP koncentruje się na zysku, nie na udziale w rynku, a główny nacisk jest położony na zyskowność każdej grupy produktów. Zgodnie z planami centrali dział PC ma osiąg-nąć zyskowność w pierwszej połowie przyszłego roku. Podobny cel nie został jednak postawiony przed działem serwerów, pamięci i oprogramowania. Notowania HP wśród analityków poprawiają konkretne i systematycznie komunikowane plany rozwoju poszczególnych linii produktowych, co znacznie zmniejsza potencjalnie negatywne reakcje dotychczasowych klientów.

Szczęśliwego pierwszego roku

Andrzej Dopierała, prezes HP Polska

Połączenie HP i Compaqa w Polsce postawiło wiele firm w dwuznacznej sytuacji. Przykładowo, firma JTT była dotychczas partnerem HP w zakresie dystrybucji drukarek i skanerów, ale jednocześnie konkurowała z Compaqiem (bardziej niż z HP) na polu produkcji i sprzedaży komputerów osobistych. Zdaniem Andrzeja Dopierały jedną z korzyści wynikających z połączenia będzie możliwość łączenia sprzedaży drukarek i skanerów z ofertą PC pochodzących z linii Compaqa, co umożliwi stymulowanie sprzedaży obu powiązanych grup produktów, szczególnie w grupie klientów indywidualnych i niewielkich przedsiębiorstw. Dystrybutorzy produkujący komputery PC prawdopodobnie niechętnie zrezygnują z promowania własnej oferty, tym bardziej że przykładowo nowa strategia JTT zakłada bardziej zdecydowane promowanie marki Adax kosztem dystrybucji. "Zgodnie z naszym doświadczeniem tworzenie oferty wiązanej PC plus drukarka nie powoduje spektakularnego wzrostu sprzedaży. Klienci raczej samodzielnie konfigurują zestawy komputerowe, wybierając każdy produkt osobno. Sprzedaż wiązana działa raczej w przypadku serwerów i PC, kiedy to wybór serwera determinuje wybór towarzyszących mu stacji roboczych" - mówi Błażej Miernikiewicz z JTT.

A tymczasem udział HP w rynku serwerów spada. Ponadto okres pewnego zamieszania i koncentrowania łączących się firm na uporządkowaniu własnej struktury jest czasem, w którym słabnie wsparcie dla partnerów dystrybucyjnych i integracyjnych, co z pewnością zostanie wykorzystane przez konkurencję. Moment nieuwagi HP próbuje wykorzystać IBM, inwestując w rozbudowę relacji z ok. 80 najważniejszymi partnerami poprzez dedykowany zespół pracowników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200