Szczegóły kontraktu NCR - PBK S.A.

Jak już donosiliśmy na łamach CW-PL (nr 8/85 z 22 lutego 1993 r.) firma NCR Osteuropa GmbH podpisała umowę z Powszechnym Bankiem Kredytowym S.A w Warszawie na dostawy sprzętu i oprogramowania o łącznej wartości ponad 4 mln DM.

Jak już donosiliśmy na łamach CW-PL (nr 8/85 z 22 lutego 1993 r.) firma NCR Osteuropa GmbH podpisała umowę z Powszechnym Bankiem Kredytowym S.A w Warszawie na dostawy sprzętu i oprogramowania o łącznej wartości ponad 4 mln DM.

Dziś podajemy dodatkowe szczegóły zawartego w grudniu ub. r. kontraktu. Umowa dotyczy dostarczenia 15 serwerów terminalowych NCR 3447, 4 maszyn wieloprocesorowych NCR 3450, 346 terminali, 213 drukarek oraz urządzeń dodatkowych. Urządzenia zostaną zainstalowane w 19 oddziałach PBK na terenie kraju, wraz z utworzonym w polskim oddziale oprogramowaniem bankowym TABO (Terminal Application for Banking Operations). W umowie przewidziano szkolenia pracowników oddziałów PBK.


TOP 200