Szczecińska Nasza Klasa

Czy można stworzyć publiczną usługę IT odpowiadającą na potrzeby obywateli tak, że liczba korzystających z niej osób wzrasta w ciągu roku prawie trzykrotnie? Szczeciński Portal Edukacyjny udowadnia, że można, zapewniając miastu tytuł Lidera Informatyki w kategorii Sektor publiczny.

Computerworld Lider Informatyki 2014

Wydanie Computerworld poświęcone prezentacji wyników konkursu Lider Informatyki 2014 można bezpłatnie pobrać w formacie PDF: Computerworld Lider Informatyki 2014.

Portal Edukacyjny miasta Szczecina to rozbudowany, wielomodułowy serwis, integrujący w jednym miejscu systemy zarządzania oświatą, informacje na temat działalności szkół, organizowanych przez nie wydarzeń, współpracę placówek oświatowych z miejskim magistratem, a także popularyzację informacji kreowanych przez współdziałających z oświatą interesariuszy, takich jak miejskie służby czy stowarzyszenia. Portal zawiera kompleksową bazę instytucji oświatowych i okołooświatowych. Umożliwia uczniom, rodzicom i nauczycielom m.in. bieżące śledzenie działalności szczecińskich szkół, dostęp do elektronicznych dzienników, przeprowadzanie całości procesów związanych z naborami, a także uzyskiwanie informacji na szereg dotyczących edukacji tematów, takich jak opis procedur związanych z ubieganiem się o zapomogi materialne czy możliwą pomoc wychowawczą.

Szczeciński Portal Edukacyjny w liczbach

5 mln sesji od czasu premiery serwisu

40 tys. kont użytkowników

20 tys. użytkowników dziennie

10 tys. logowań dziennie w trakcie roku szkolnego

1,1 mln unikalnych użytkowników

Z perspektywy Urzędu Miasta Portal to doskonałe narzędzie umożliwiające kontrolowanie działalności szkół od strony zarządczej, a także optymalizację ich budżetów i procesów. Z perspektywy rodziców – wygodna formuła, pozwalająca np. zapisać dzieci do szkoły czy śledzić ich postępy w nauce. Serwis umożliwia proste przełączanie się pomiędzy uczniami przypisanymi do konta opiekuna prawnego, nawet jeśli uczą się one w różnych placówkach. Z perspektywy ucznia – Portal Edukacyjny to miejsce, w którym znajdzie interesujące go wydarzenia, konkursy, materiały, plany lekcji czy informacje na temat możliwości spędzania wolnego czasu po lekcjach.

Zobacz również:

  • 17 polskich firm wyróżniono w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe
  • Tymczasowe prawo jazdy wkracza do mObywatela

Imponująca dynamika rozwoju

Andrzej Feterowski, prezes Technoparku Pomerania

Dla Portalu Najważniejszym źródłem informacji są szkoły. To one kreują dla nas informacje o orga­nizowanych przez siebie wydarze­niach. Robią przy tym fantastyczne rzeczy, o których do niedawna nikt szeroko nie mówił.

Skala działania Portalu jest zupełnie inna niż w ub. r., kiedy to Urząd Miasta Szczecina po raz pierwszy trafił do finału konkursu Lider Informatyki, zgłaszając projekt Portalu Edukacyjnego. Obecnie serwis dziennie odwiedza ok. 15–20 tys. użytkowników – nauczycieli, rodziców i uczniów. Spośród wymienionych użytkowników średnio ok. 10 tys. loguje się na swoje osobiste profile. Oznacza to, że obecna liczba logowań na konta użytkowników jest niemal równa ubiegłorocznej, łącznej ilości dziennych odwiedzin w serwisie.

Aktywna społeczność

Skąd tak duże zainteresowanie Portalem? To szkoły przygotowują informacje o spotkaniach, festiwalach, konkursach i innych wydarzeniach. „Najważniejszym źródłem informacji są szkoły. To one kreują dla nas informacje o organizowanych przez siebie wydarzeniach. Robią przy tym fantastyczne rzeczy, o których do niedawna nikt szeroko nie mówił” – komentuje Andrzej Feterowski, obecnie prezes Technoparku Pomerania, do niedawna dyrektor Wydziału Informatyki w szczecińskim magistracie, jeden z głównych twórców Portalu Edukacyjnego. Przykład? Okazało się że kilka różnych szkół realizowało w tym samym czasie niezależnie od siebie konkursy znajomości języka niemieckiego na tym samym poziomie zaawansowania. Portal Edukacyjny umożliwił organizatorom połączenie sił i oddolną realizację międzyszkolnego wydarzenia o większej skali.

Marek Dymek, zastępca dyrektora Wydziału Informatyki UM Szczecin, pełnomocnik prezydenta ds. społeczeństwa informacyjnego

Szczeciński Portal Edukacyjny nie jest jedynie rozbudowanym okienkiem do logowania do dziennika, lecz żyje życiem szczecińskich szkół

Drugim kluczowym źródłem informacji pojawiających się na Portalu są wiadomości i materiały publikowane przez Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną, Kuratorium Oświaty, IPN, WOPR i inne instytucje. Dla nich przeznaczony jest powiązany z Portalem Edukacyjnym serwis Bezpieczni Razem. Oba serwisy są doskonałymi kanałami komunikacji, pozwalającymi dotrzeć do dużej liczby odbiorców, uczulając ich w ten sposób do stosowania się do wymogów bezpieczeństwa, czy też edukując w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Oba portale zasilane są także przez informacje pochodzące od organizacji pozarządowych, skoncentrowanych na działalności w obrębie oświaty.

Dodatkowym sposobem angażowania odwiedzających Portal internautów są akcje typu „Zadaj pytanie na debatę”, kierowane do nich za pośrednictwem otwartego formularza umieszczonego na stronie. W ten sposób użytkownicy serwisu zyskują poczucie, że interesujące ich kwestie rzeczywiście znajdują odzwierciedlenie w późniejszych obradach takich gremiów jak Szczecińskie Forum Oświatowe oraz zbliżają do siebie interesariuszy i decydentów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200