Szczecin kupi 120 e-podpisów

Firma Unizeto Technologies ma dostarczyć Gminie Miasto Szczecin 120 zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

Na mocy podpisanych we wtorek 13 maja br. umów firma Unizeto będzie również świadczyć na rzecz szczecińskiego urzędu usługę generowania niekwalifikowanych zaufanych certyfikatów przeznaczonych do składania podpisu elektronicznego i usług certyfikacyjnych tj. unieważnianie certyfikatów czy dostęp do repozytorium Centrum Certyfikacji umożliwiającego pobieranie certyfikatów innych osób.

Źródło: Unizeto Technologies


TOP 200