Szczecin będzie miał akustyczną mapę

Techmex, wstępujący w konsorcjum z opolską firmą Ecoplan, wygrały przetarg na "wykonanie kompleksowego systemu do tworzenia, aktualizacji oraz zarządzania mapą akustyczną Miasta Szczecin".

Szczecin będzie miał akustyczną mapę
Do wykonania mapy hałasu wykorzystane zostaną dane przestrzenne i materiały pochodzące z zasobów Techmex SA, UM Szczecin oraz innych jednostek i podmiotów gospodarczych miasta Szczecin. Konsorcjum, w ramach umowy opiewającej na 852 tys. zł, wykona również szereg pomiarów i analiz na obszarze miasta, które pozwolą na zgromadzenie wszelkich danych niezbędnych do kompleksowego opracowania mapy akustycznej. Umowa obejmuje również dostarczenie specjalistycznego oprogramowania do obliczania mapy akustycznej oraz przeszkolenie personelu urzędu.

Obowiązek sporządzania map hałasu przez miasta liczące ponad 100 tys. mieszkańców wynika z przepisów zawartych w Dyrektywie UE 2002/49/EC oraz Polskim Prawie Ochrony Środowiska. Największe miasta Unii Europejskiej zobowiązane są do wdrażania map akustycznych i opracowywania na ich podstawie programów ochrony mieszkańców przed szkodliwym wpływem hałasu.

Źródło: Techmex


TOP 200