Szczebel wyżej nad system MRP

Firma TETA chce być bardziej widoczna na rynku rozwiązań wspierających działalność wytwórczą i oferować firmom średniej wielkości rozwiązania wspomagające zarządzanie produkcją, zarezerwowane wcześniej tylko dla większych organizacji.

Nowe standardy

Najważniejsze zmiany standardu MRP II proponowane przez organizację APICS:

1. Rozbudowa mechanizmu planowania na poziomie taktycznym SOP.

2. Znacząca rozbudowa mechanizmu planowania na poziomie Harmonogramu Głównego - wprowadzenie wskaźników PAB, ATP, CTP, wyszczególnienie stref czasowych.

3. Zmiana sposobu zapisu informacji w tabeli MRP i zwiększenie przejrzystości danych.

4. Stworzenie listy sugestii MRP wspomagających pracę planisty.

5. Adaptacja metod Lean do tradycyjnej koncepcji planowania produkcji.

6. Opisanie możliwości wykorzystania teorii ograniczeń jako alternatywy do MRP.

W branży coraz częściej mówi się, że klasyczny model systemów wspomagających planowanie potrzeb produkcyjnych przedsiębiorstwa jest niewystarczający i odbiega od wymagań stawianych dziś przed wytwórcami. Możliwości modelu MRP stają się niewystarczające, zwłaszcza dla mniejszych firm prowadzących działalność wytwórczą, które muszą być przygotowane na częstsze zmiany procesów produkcyjnych. Tymczasem, dedykowane dla nich rozwiązania biznesowe najczęściej nie posiadają rozbudowanych mechanizmów wspierających sprawne planowanie, harmonogramowanie i analizowanie możliwości wytwórczych. Te zwyczajowo były zarezerwowane głównie dla największych systemów ERP.

Dziś za ich przykładem idą producenci mniejszych systemów. Taką strategię rozwoju funkcjonalności w zakresie obsługi produkcji ma m.in. wrocławska TETA. Od dwóch lat pakiet TETA Constellation posiada dedykowany moduł wspierający działalność wytwórczą. Jest on rozszerzeniem funkcjonalności zaczerpniętej z systemu TETA 2000. Korzenie tego ostatniego sięgają kilkunastu lat wstecz.

Ostatnie miesiące to wyjątkowo dynamiczny rozwój funkcjonalności z obszaru zarządzania i planowania produkcją. Moduł TETA Produkcja.NET oblicza m.in. nowe wskaźniki PAB, ATP i CTP ułatwiające sterowanie i planowanie produkcji dedykowane dla różnych modeli sterowania procesem wytwórczym. Oprogramowanie ma lepiej obsługiwać produkcję na magazyn oraz produkcję i montaż na zamówienie. Zmiany mają na celu dopasowanie klasycznych mechanizmów MRP do dzisiejszych realiów rynkowych. "Kiedy 15 lat temu zaczynaliśmy prace nad modułem produkcyjnym systemu TETA 2000, standardy rynkowe dotyczące systemów informatycznych wspierających planowanie produkcji były zupełnie inne. Wtedy nie mówiło się choćby o tak rozbudowanym planowaniu produkcji na poziomie harmonogramu głównego" - mówi Zbigniew Lisowski, kierujący rozwojem modułu TETA Produkcja.NET. Według niego, podstawowymi bodźcami do zmian w funkcjonalności związanej z obszarem produkcyjnym były zmieniające się oczekiwania ze strony sektora produkcyjnego oraz nowe wytyczne stowarzyszenia APICS.


TOP 200