Szansa na klony Macintosha

Firma Nutek twierdzi, że metoda tworzenia „kości" jest legalna

Firma Nutek twierdzi, że metoda tworzenia „kości" jest legalna

To, co zaczęło się ostatnio dziać w Silicon Valley, pozwoli sprawdzić, na ile sensowne jest uporczywe odmawianie przez firmę Apple Computer, Inc. pozwolenia na wytwarzanie klonów Macintosha.

Nutek Computer, Inc. planuje ujawnić to, co zostało nazwane sprytna strategią tworzenia sprzętu i oprogramowania, która pozwoli wytwórcom na legalne produkowanie komputerów osobistych funkcjonalnie nieodróż-nialnych od Macintoshy.

Przewodniczący firmy Nutek, Benjamin Chou powiedział, że pod koniec tego roku zacznie dostarczać na rynek zestaw „kości", system operacyjny i monitor ekranowy potrzebne do wytwarzania równoważnych funkcjonalnie klonów Macintosha. Jeśli się to powiedzie - stwierdzili eksperci -ruch przeciwko prawnie zastrzeżonej architekturze Appla mógłby niesamowicie wzmocnić pozycję Macintosha na rynku koputerów osobistych, w podobny sposób jak utworzenie klonów komputera IBM PC stworzyło multimiliardo-wy, międzynarodowy przemysł.

- Nutek zrobi dla Maca to, co we wczesnych latach osiemdzie-siątych uczynili dla IBM-a twórcy komputerów z nim kompatybil-nych umożliwi niezależną produkcję klonów, a tym samym otworzy rynek dla ciągłych innowacji i współzawodnictwa - Chou powiedział to w biurze położonym tylko kilka mil od sztabu firmy Apple.

Przedstawiciele Appla stwierdzili, że ani nie widzieli, ani nie oceniali produktu firmy Nutek, wiązku z tym odmówili komentarza.

Chou powiedział, że jego firma wyślizgnie się z prawnych sideł Appla dzięki swemu dwuletniemu wysiłkowi, który pozwolił inżynierom firmy Nutek na zbudowanie pamięci typu ROM tylko na podstawie ogólnie dostępnych źródeł i bez odwoływania się do wewnętrznego kodu Macintosha. KOM zawiera chroniony prawem autorskim program, który steruje podstawowymi operac-jami sprzętowymi i standaryzuje interfejs użytkownika.

- Ponadto - powiedział Chou -będziemy zgrabnie unikali proce-sów sądowych związanych z interfejsem użytkownika, takich jak te, Apple prowadzi przeciw firmom Microsoft Corp. i Hewlett-Packard Co., dlatego że interfejs użytkownika proponowany przez firmę Nutek opiera się na standardzie OSF/Motif z Open Software Foundation.

Jak dotąd żadnemu niezależnemu dostawą nie udało się legalnie i z powodzeniem stworzyć systemu operacyjnego i interfejsu użytkownika zgodnego z Macintoshem, chociaż podaje się, że firmy Sony Corp. i Apple produkują komputery osobiste typu notebook, zawierające kości ROM firmy Apple. Jedyne dostępne obecnie rozwiązanie produkuje Boulder, Outbound Systems, Inc. z Colorado, ale wymaga ono, by użytkownik wyrwał z Macintosha kość ROM i umieścił ją w systemie Outbound.

Eksperci twierdzą, że chociaż Apple najprawdopodobniej wystąpi do sądu o naruszenie praw autorskich lub patentowych, to Nutek ma przygotowaną obronę. „Ich podejście do zagadnienia look-and-feel jest niezwykle pomysłowe" - powiedział przedstawiciel Creative Strategies Research International, Inc. w Santa Cruz. - „Prawdziwym problemem jest, czy kości ROM firmy Nutek naprawdę zostały stworzone w sposób uczciwy. Jeśli tak, mamy legalne rozwiązanie pozwalające na tworzenie klonów Macintosha".

Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że Nutek ma szansę zwyciężyć, ponieważ postępuje podobnie do firmy Chips and Technologies, Inc., której swego czasu udało się skopiować zestaw kości IBM PC i doprowadzić do stworzenia agresywnego rynku klonów tego komputera.

Eksperci twierdzą, że Apple najprawdopodobniej nie sięgnie po rozwiązania prawne, dopóki kości i oprogramwanie nie pojawią się na rynku, ale Nutek może spotkać się z niechęcią ze strony OEM. Przedstawiciele firmy Nutek mówią jednak, że zabezpieczą OEM przed każdym naruszeniem praw autorskich związanych ze sprawą Appla.


TOP 200