Szansa dla młodych wizjonerów informatyki

Rusza szósta edycja konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego.

Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów szkół wyższych lub innych instytucji, zarówno państwowych jak i prywatnych, prowadzących badania naukowe w dziedzinie informatyki. Mogą wziąć w nim udział osoby z udokumentowanym dorobkiem naukowym z zakresu informatyki, które nie przekroczyły trzydziestego roku życia.

"Kapituła premiuje aktywność młodych adeptów nauki w pracy badawczej oraz ich twórcze podejście do problemów informatycznych. Z każdym rokiem konkurs cieszy się coraz większą popularnością i renomą. Wśród laureatów są wybitni młodzi naukowcy z całego kraju, m.in. z Gdańska, Warszawy, Wrocławia. Ich osiągnięcia dowodzą ogromnego potencjału Polaków w tej dziedzinie." - mówi prof. Andrzej Tarlecki, przewodniczący Rady Nagrody.

Patron nagrody, dr hab. Witold Lipski, był wybitnym, przedwcześnie zmarłym polskim informatykiem. Stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin wprowadził nowe idee i uzyskał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu światowy rozgłos.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących i Polskie Towarzystwo Informatyczne, przy wsparciu firmy . Zgłoszenia przyjmowane są do 19 kwietnia. Ogłoszenie wyników odbędzie się w październiku. Więcej informacji, wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym, znajduje się na stronie:http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl. Computerworld jest patronem medialnym tego konkursu.


TOP 200