Szanowni Państwo!

Computerworld - świat komputerów - jest młody i ewoluuje w błyskawicznym tempie.

Computerworld - świat komputerów - jest młody i ewoluuje w błyskawicznym tempie.

Pięć lat to w świecie komputerowym wiek wielce szacowny. Lecz i w tym świecie, tym bardziej więc w całej otaczającej go bezkomputerowej przestrzeni (trudno w to uwierzyć, ale wciąż jeszcze taka istnieje) Computerworld to piękny przykład szybkiego dojrzewania: zaledwie 5 lat, a już od dawna w I klasie. Computerworld trzyma tę klasę, nie zatrzymując się przy tym w rozwoju. Szybszym nawet niż rozwój komputerowych technik i technologii. Obserwujemy z podziwem i sympatią, jak doskonali się redakcyjny hardware i software, a przede wszystkim - skupieni w redakcji ich twórcy. Cieszy nas ogromnie, że tak szybko znajdujemy wspólny język. Ułatwia to współpracę, ta zaś przynosi obfitszy plon. Chcemy przeto nadal w tym języku programować naszą przyszłość.

Z okazji 5-lecia Computerworlda przesyłamy Wydawcy i całemu Zespołowi Redakcyjnemu tygodnika serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów.

Zarząd Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200