Szachy w powietrzu

Na potrzeby największego w Polsce turnieju szachowego zbudowano lokalną sieć bezprzewodową o przepustowości 3 Mb/s.

Na potrzeby największego w Polsce turnieju szachowego zbudowano lokalną sieć bezprzewodową o przepustowości 3 Mb/s.

Nie ma wątpliwości, że organizacja Milenijnego Pucharu Świata Plus GSM w Szachach Błyskawicznych nie byłaby możliwa bez nowatorskich rozwiązań informatycznych. W styczniowym turnieju wzięło udział 600 graczy z całego świata. "W organizowanych dotychczas w Polsce turniejach uczestniczyło maksymalnie 200 osób, sędziowie notowali wyniki gier na papierze, a dopiero później wpisywali je do komputera kojarzącego uczestników kolejnych etapów rozgrywek" - mówi Krzysztof Śniechowski, kierownik zespołu wspomagania systemów internetowych Plus GSM - mecenasa turnieju, który zajął się również obsługą informatyczną.

Aplikacja w przeglądarce...

Aby usprawnić wprowadzanie wyników poszczególnych gier, zdecydowano się wyposażyć wszystkich 13 sędziów w komputery przenośne, które miały być połączone siecią komputerową z serwerem przetwarzającym wyniki. Pracownicy Plus GSM opracowali aplikację rankingową pracującą z wykorzystaniem serwera internetowego IIS 4.0 na platformie Windows NT Server 4.0 oraz bazy danych Microsoft SQL Server 6.5. Dostęp do aplikacji odbywał się z poziomu przeglądarki internetowej.

Dane trafiające do bazy danych SQL były eksportowane do zewnętrznej aplikacji szachowej Swiss Perfect, która na podstawie wyników rozgrywek dobierała graczy do kolejnych rund. Wyniki takiego grupowania trafiały ponownie na serwer internetowy, dzięki czemu sędziowie mogli poinformować zawodników, z kim będą grać w kolejnej rundzie i przy której szachownicy powinni usiąść.

...a sieć bez kabli

Podstawowym problemem przy realizacji oprawy informatycznej turnieju było to, że odbywał się on w hali sportowej i dwóch dodatkowych salach, w których nie było infrastruktury sieciowej. Co więcej, w obiekcie tym do ostatniej chwili odbywały się zajęcia sportowe, co uniemożliwiało wykonanie nawet tymczasowej instalacji kablowej.

"Z tego powodu i z chęci zapewnienia dużej mobilności sędziom podjęliśmy decyzję o budowie sieci bezprzewodowej" - mówi Roman Wiśniewski, zastępca dyrektora w Departamencie Infrastruktury Informatycznej Plus GSM. Zastosowano rozwiązanie firmy BreezeCom, umożliwiające tworzenie bezprzewodowych sieci lokalnych o przepustowości 3 Mb/s. "Chociaż teoretycznie jeden koncentrator sieci bezprzewodowej powinien pokryć obszar w promieniu ok. 100 m, to w praktyce zasięg naszej sieci wynosił ok. 50 m" - mówi Roman Wiśniewski.

Powodem ograniczenia komunikacji bezprzewodowej były grube mury sal, w których odbywał się turniej. Ostatecznie do bezprzewodowego połączenia komputerów wykorzystano 2 koncentratory. Wybór producenta sprzętu był podyktowany faktem, że urządzenia BreezeCom są już wykorzystywane z powodzeniem w centrali Plus GSM. "Chociaż sprzęt ten jest ok. 3 razy droższy od tradycyjnych kablowych rozwiązań Fast Ethernet, ma on dwie podstawowe zalety: nie wymaga budowania infrastruktury kablowej i pozwala użytkownikom przemieszczać się z komputerami przenośnymi na obszarze zasięgu radiowego sieci" - wyjaśnia Roman Wiśniewski.

Do sieci lokalnej zbudowanej na potrzeby turnieju podłączono również 6 telebimów, na których prezentowano aktualny ranking graczy w turnieju oraz obraz z kamer prezentujących główną szachownicę turnieju. Cała sieć została zabezpieczona przez UPS i przenośny generator.

Połowa z Internetu

Informatycy Plus GSM na dwa miesiące przed mistrzostwami uruchomili serwer internetowy (zabezpieczony SSL), za pośrednictwem którego każdy mógł zgłosić uczestnictwo w turnieju. "Informację o uruchomieniu takiego serwera wysłaliśmy pod adresy najpopularniejszych list dyskusyjnych szachistów. Spotkało się z to dużym odzewem. Poprzez serwer internetowy na turniej zarejestrowała się połowa uczestników" - mówi Krzysztof Śniechowski.


TOP 200