Systemy z unijnych funduszy

W ciągu siedmiu miesięcy z finansowej pomocy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy wdrożeniu systemów informatycznych skorzystało ponad 150 małych i średnich firm. W sumie otrzymały one z Funduszu PHARE 2000 - w ramach programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw - 4,6 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez PARP tylko do końca tego miesiąca. Przedstawiciele Agencji nie wykluczają jednak przedłużenia terminu. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które wezmą udział w programie PARP, mogą liczyć na zwrot kosztów projektów IT w wysokości 1500-10 000 euro. "Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu programu wynosi 60%" - wyjaśniają przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Program Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw nie obejmuje jedynie zwrotu kosztów wdrożeń systemów IT, jednak właśnie tego typu projekty dominują ostatnio wśród zgłoszeń o dofinansowanie przez PARP. Małe i średnie firmy starają się najczęściej o zwrot kosztów projektów związanych z wdrożeniem systemów wspomagających zarządzanie, obiegu dokumentów i CRM.

W ramach tego programu są udzielane dotacje na współfinansowanie "kosztów usług doradczych i szkoleniowych bezpośrednio związanych z realizacją projektów nakierowanych na rozwój technologiczny przedsiębiorstw". Projekty te mogą obejmować: "ocenę technologii stosowanych przez przedsiębiorcę; przygotowanie do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii; wdrożenie pozyskanych technologii oraz wdrożenie własnych rozwiązań technologicznych". Projekty realizowane w ramach programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw muszą zakończyć się do 30 czerwca 2003 r.

Zobacz również:

Projekty IT finansowane przez PARP od lipca 2002 r. do stycznia 2003 r.

Liczba projektów - 153

Wartość (w euro) - 1 109 673

Wartość (w zł) - 4 638 433#

Źródło: PARP

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200