Systemy wspomagające pracę różnych działów przedsiębiorstwa

2Si, Katowice

http://www.2si.com.pl

Sod@system

Służy do zarządzania obiegiem dokumentów i regulowania przebiegu pracy w przedsiębiorstwie.

Technologia: Lotus Designer; OS - Windows, Unix, OS 400, AIX, Solaris; Baza - Lotus

4TECH, Warszawa

http://www.4tech.com.pl

Plan9000 2.50

System zarządzania gospodarką remontową, wspomaga zarządzanie majątkiem trwałym. Gromadzi informacje niezbędne do obsługi urządzeń, instalacji itp. podlegających dozorowi technicznemu. Cena od 5000 zł za konfigurację jednostanowiskową.

Technologia: Narzędzia - Prolifics Panther wersja 4.50; OS - Windows, NetWare, Unix

Ami-SYS, Wrocław

http://www.ami-sys.com.pl

AMi-Księga 2.01.1g

Program do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT. AMi-Księga oferowany jest jako shareware. Licencja na użytkowanie programu kosztuje 10 zł.

Technologia: Delphi; OS - Windows; Baza - Paradox

Anzasoft, Warszawa

http://www.anzasoft.pl

SuperPłace

System obsługuje kadry i płace. Umożliwia tworzenie i weryfikowanie dowolnych rozliczeń - wynagrodzeń, świadczeń, potrąceń, rozliczań czasu pracy itp. Wydruk dokumentów kadrowych, deklaracji PIT i najnowszych przelewów. Cena konfiguracji jednostanowiskowej zależy od liczby zatrudnionych, np. do 5 pracowników - 140 zł, 6-20 - 490 zł.

Technologia: PowerBuilder 6.5.1; OS - Windows; Baza - Anywhere 5.5

Cais, Katowice

http://www.cais.com.pl

CCS - Cost Center System

Program umożliwia kontrolę kosztów projektów w firmie. Podstawowe funkcje to miesięczny arkusz godzin pracy, arkusz projektu, rejestracja czasu, rozliczanie kosztów. Licencja dla 10 pracowników kosztuje 6,5 tys. zł. Wersja "bez ograniczeń" liczby użytkowników - 50 tys. zł.

Technologia: Visual Studio 6.0; OS - Windows; Baza - MSDE, MS SQL

Huzar Software, Wrocław

http://www.huzar.pl

WinSAD (Rej)

Program do wypełniania dokumentów celnych. Zawiera taryfę celną wraz ze stawkami VAT i akcyzy. Pozwala na wystawianie faktur VAT i eksportowych oraz przelewów. Współpracuje z systemem Celina. Koszt wersji jednostanowiskowej - 1590 zł, kolejne stanowisko - 1270 zł. Wersja sieciowa do 5 stanowisk - 3550 zł.

Technologia: Delphi 5; OS - Windows; Baza - Paradox, w przyszłości InterBase


TOP 200