Systemy w służbie publicznej

Podmioty użyteczności publicznej pod względem skali działania zbliżone są do największych przedsiębiorstw przemysłowych. Firmy energetyczne, gazownicze, ciepłownicze i wodno-kanalizacyjne prowadzą działalność wymagającą użycia kompleksowego systemu ERP.

Typowe systemy wspierające zarządzanie działalnością przedsiębiorstw użyteczności publicznej integrują zwykle obszary zarządzania infrastrukturą, rozliczania należności i historii płatności. Rozbudowane, wywodzące się z zastosowań stricte przemysłowych rozwiązania informatyczne pozwalają na rozszerzenie integracji na działania back office, a także obszary sprzedaży i CRM wraz z procesami powiązanymi. Wobec tego, chociaż rozwiązania dedykowane i systemy klasy ERP na równi wspierają specyfikę działalności przedsiębiorstw sektora utilities, to tylko kompleksowy system gromadzący szereg typowo biznesowych informacji zapewnia wgląd w procesy biznesowe i ułatwia optymalizację całej organizacji.

Podstawowym zakresem wykorzystania systemów klasy ERP w przedsiębiorstwach sektora utilities jest integracja informacji dotyczących obrotu mediami, z danymi finansowo-księgowymi oraz wiedzą na temat relacji z odbiorcami. Według ekspertów firmy Deloitte, w skali świata coraz częściej realizowane są jednak szeroko zakrojone projekty, mające na celu rozszerzenie podstawowej funkcjonalności oprogramowania ERP na obszary zarezerwowane wcześniej dla wyspecjalizowanych aplikacji. Uruchomienie takiego oprogramowania to także najlepsza okazja do uporządkowania procesów i wdrożenia najlepszych praktyk biznesowych. To istotny aspekt w organizacjach działających nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat, zwłaszcza że większość systemów ERP skierowanych do tego sektora jest dostarczana wraz z predefiniowanymi mapami procesów biznesowych, opartych na doświadczeniach najbardziej efektywnych podmiotów branży.

Zobacz również:

W trosce o klienta i jakość usług

Najwięksi dostawcy energii, wody czy gazu coraz częściej sięgają po moduły wspierające zarządzanie majątkiem, a także zarządzanie taryfami i zużyciem. Działalność skierowana do setek tysięcy odbiorców wymaga także potężnych narzędzi z zakresu billingowania, fakturowania i zarządzania relacjami z odbiorcami oraz ich obsługą. To z kolei przekłada się na określone wymagania, także na poziomie technologii, względem rozwiązań bądź modułów CRM. W zależności od charakteru działalności wykorzystywane są także funkcje wspierające działania marketingowe, zarządzanie należnościami oraz windykacją. Skala działania dostawców mediów, a często także innych usług komunalnych, wiąże się z koniecznością utrzymywania licznych zespołów terenowych. Dobrze, jeżeli oprogramowanie wspomaga zarządzanie terenowymi zespołami serwisowymi i pracą inkasentów.

Z kolei w kontekście rozwiązań wspierających zarządzanie infrastrukturą popularność zyskują aplikacje ułatwiające wizualizację przebiegu procesów biznesowych za pomocą rozwiązań klasy GIS. Przydają się także rozwiązania pozwalające na integrację z systemami obsługującymi infrastrukturę dystrybucyjną i urządzeniami pomiarowymi. Nie mniej ważne są także aspekty związane z raportowaniem działalności, m.in. na rzecz regulatorów rynkowych lub instytucji rządowych. Ważne, aby oprogramowanie w sposób naturalny obsługiwało procesy konsolidacji informacji zarządczej i wspierało zarządzanie działalnością całych grup kapitałowych. W ostatecznym rozrachunku systemy klasy ERP w sektorze użyteczności publicznej, podobnie jak w innych gałęziach gospodarki, mają przecież dostarczać informacje niezbędne do efektywnego zarządzania działalnością.


TOP 200