Systemy rozproszonego i bezpiecznego druku

Hewlett-Packard udostępnił cztery nowe rozwiązania, umożliwiające budowę infrastruktury zarządzania drukiem i bezpieczeństwem dokumentów w dużych firmach. W skład każdego z nich wchodzi sprzęt, oprogramowanie HP i innych firm, usługi pozwalające na tworzenie systemów drukowania i zarządzania obiegiem dokumentów.

Te cztery rozwiązania są określane jako: Secure Print, Distributed Print, Print Management i Delivery. Są przeznaczone dla firm o różnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania i obsługi rozproszonych systemów druku. Wszystkie są oferowane przez Hewlett-Packard Polska i współpracującą z nią firmę Unicorn Poland. Jedynie system Print Management jest dostępny w wersji ograniczonej, nie zawierającej kontrolerów druku HP JetDirect 4000, które zostaną wprowadzone na nasz rynek dopiero w połowie tego roku. Pełne wykorzystanie rozwiązań jest możliwe tylko w systemach używających drukarek i sprzętu HP, choć możliwa jest ograniczona implementacja również w środowiskach stosujących drukarki innych producentów.

Secure Print to pakiet rozwiązań do zabezpieczania drukowanych dokumentów przed dostępem osób niepowołanych. W jego skład wchodzą elementy sprzętowe, m.in. kasety blokujące dostęp do miejsc odbioru wydruku, kasy pancerne, czytniki kart magnetycznych lub dekodery wbudowane w drukarki, rejestratory wydruków w pamięciach sieciowych lub na dyskach drukarek, a także programowe: kody PIN niezbędne do uruchomienia druku, oprogramowanie szyfrujące oraz moduły do zwiększenia poziomu zabezpieczeń oferowanych przez systemy operacyjne.

Rozwiązania Distributed Print umożliwiają tworzenie infrastruktury zarządzania drukiem rozproszonym, wykorzystującej np. oprogramowanie Qmaster, zarządzanie z jednej konsoli wszystkimi zadaniami i urządzeniami w sieci korporacyjnej, centralne zarządzanie wyglądem dokumentów drukowanych w systemach unixowych lub mainframe, a także przechowywanie formularzy i innych elementów graficznych w pamięciach NVM lub na dyskach drukarek.

Za bezpośrednie zarządzanie drukarkami odpowiadają rozwiązania Print Management. Umożliwiają one m.in. łączenie drukarki w grupy logiczne (klastry) w celu zwiększenia wydajności i wyrównania obciążeń, analizę kosztów drukowania z podziałem na użytkowników, wydziały, lokalizacje i urządzenia. W ramach tych rozwiązań Unicorn oferuje obecnie system analizy kosztów oparty na oprogramowaniu MegaTrack, które pozwala, w różnych walutach, wyliczać koszt kopiowania na urządzeniach wielofunkcyjnych HP.

Ostatnia grupa rozwiązań - Delivery - to systemy zarządzania dostarczaniem dokumentów wykorzystujące przede wszystkim technologię firmy Dazel, ale również tzw. rozwiązania JetCAPS (LaserJet Corporate Account Printing Solutions), takie jak przetwarzanie wsadowe, automatyczna reakcja na błędy i funkcje przesyłania dokumentów na faks, e-mail, SMS lub w formacie HTML.

Oprogramowanie wykorzystywane w przedstawionych systemach może działać na platformach Windows NT/2000, Linux i różnych wersjach Unixa.


TOP 200