Systemy rozproszone w Krakowie

Wiele systemów informacyjnych prezentowanych na konferencji DAIS ma szansę w niedługim czasie doczekać się komercyjnych zastosowań.

Wiele systemów informacyjnych prezentowanych na konferencji DAIS ma szansę w niedługim czasie doczekać się komercyjnych zastosowań.

DAIS 2001 - Distributed Applications and Interoperable Systems - to trzecia edycja konferencji na temat aplikacji rozproszonych, sponsorowana przez International Federation of Information Processing (IFIP). W tym roku jej organizatorem była krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. "Konferencja jest okazją do spotkania naukowców, zajmujących się tematyką tworzenia oprogramowania dla aplikacji rozproszonych, ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Pozwala na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów potrzebnych w realizacji projektów i ustalenie tematyki wspólnych prac w ramach Unii Europejskiej" - mówi profesor Krzysztof Zieliński z AGH, przewodniczący konferencji. "Poziom zgłoszonych prac jest wysoki, a polscy naukowcy są równorzędnymi partnerami naukowców z ośrodków zagranicznych" - dodaje.

Przetwarzanie i systemy rozproszone to temat obszerny i zbyt różnorodny jak na jedną konferencję. Nic więc dziwnego, że w Krakowie spotkali się zarówno specjaliści od architektury systemów rozproszonych i przetwarzania wszechobecnego (pervasive computing), osoby zajmujące się tworzeniem środowisk i aplikacji monitorujących lokalizację ludzi i przedmiotów, jak i specjaliści z zakresu zarządzania aplikacjami, bezpieczeństwem i jakością usług.

Większość prezentowanych prac dotyczyła praktycznych aspektów tworzenia programów i systemów rozproszonych. Warto podkreślić, że ich twórcy posługują się standardowymi technologiami CORBA, Java i XML. Co więcej, proponują rozwiązania, które już w niedalekiej przyszłości mają szanse stać się produktami komercyjnymi.

Interesująca praca naukowców z uniwersytetu w Erlangen (Niemcy) dotyczy problemów jakości usług (Quality of Service - QoS), trudnej do zdefiniowania i zmierzenia. Proponowane rozwiązanie AspectIX wiąże jakość usług z każdym z obiektów systemu rozproszonego przez dołączenie do nich specjalnych elementów kodu (QoSletów), zajmujących się kontrolą i pomiarem jakości usług. System pozwala na ustalenie reguł, dotyczących utrzymania jakości usług. W witrynie www.aspectix.org jest prezentowana wstępna wersja systemu.

Obiektowym modelowaniem bezpieczeństwa systemów rozproszonych CORBA zajmują się naukowcy z uniwersytetu w Dortmundzie, zaś tworzeniem obiektowej infrastruktury do zarządzania kontrolą dostępu do zasobów - naukowcy z uniwersytetu w Berlinie. Nad problemem uaktualniania na bieżąco rozproszonych aplikacji CORBA pracują specjaliści z uniwersytetu w Kalifornii w Santa Barbara. Proponują oni system do ciągłej aktualizacji programów (Ethernal Evolution), nie wymagający wymiany całości kodu ani zatrzymywania aplikacji.

Zapewne nieprędko doczeka się realizacji aktywny, przenośny przewodnik, prezentowany przez przedstawicieli uniwersytetu Cambridge. Korzystając z komunikacji bezprzewodowej i GPS, przewodnik dostarcza informacji na temat zwiedzanych przez turystę obiektów, bez interwencji z jego strony.

Prace przedstawione w Krakowie zostały opublikowane przez wydawnictwo Kluwer pt. New Developments in Distributed and Interoperable Applications.


TOP 200