Systemy okablowania strukturalnego

Sieci bezprzewodowe przyciągają uwagę użytkowników swoją elastycznością, wygodą użycia oraz łatwością rozbudowy. Cechy te powodują, że sieci bezprzewodowe zdobyły już pewną pozycję na wielkim rynku sieci informatycznych. Jednak nie może to przesłonić faktu, że 90 proc. wszystkich implementacji stanowią sieci kablowe. Nowoczesne systemy okablowania umożliwiają już przesyłanie sygnałów multimedialnych, nie mówiąc o nieporównywalnie wyższym poziomie bezpieczeństwa niż w sieciach WLAN.

Sieci bezprzewodowe przyciągają uwagę użytkowników swoją elastycznością, wygodą użycia oraz łatwością rozbudowy. Cechy te powodują, że sieci bezprzewodowe zdobyły już pewną pozycję na wielkim rynku sieci informatycznych. Jednak nie może to przesłonić faktu, że 90 proc. wszystkich implementacji stanowią sieci kablowe. Nowoczesne systemy okablowania umożliwiają już przesyłanie sygnałów multimedialnych, nie mówiąc o nieporównywalnie wyższym poziomie bezpieczeństwa niż w sieciach WLAN.

Systemy okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne sieci lokalnej obejmującej 3 budynki

Jednak optymalizacja wszelkich prac związanych z okablowaniem, ze zmianami topologii czy wprowadzaniem nowych urządzeń jest procesem żmudnym i rzadko dobrze udanym. Jeśli sieć przedsiębiorstwa łączy niewielką liczbę urządzeń, to ostatecznie można się oprzeć na doświadczeniu instalatora i stosunkowo prostym rachunku. Kiedy jednak administrator sieciowy ma do dyspozycji tysiące punktów, jego praca bez odpowiedniego oprogramowania nie da wyników, na których można polegać. Stąd stale rosnąca rola systemów zarządzania okablowaniem. Taki system, oprócz swojej tradycyjnej funkcji - bazy danych, umożliwia rozpoznanie w dowolnej chwili stanu zajętości okablowania, umożliwiając w razie potrzeby szybką i skuteczną reakcję. Ponadto upraszcza wiele innych, bardzo ważnych czynności. Specjaliści z różnych firm zajmujących się systemami zarządzania okablowaniem niejednokrotnie udowodnili, że nawet bardzo biegły administrator sieciowy, ale pozbawiony wsparcia programowego, nigdy nie wie dokładnie, jaki jest współczynnik zajętości okablowania jego sieci lub dostępności zasobów. W skrajnym przypadku może to doprowadzić do powtórnego inwestowania w urządzenia i dodatkowe okablowanie, które w rzeczywistości nie były potrzebne.

Real Time Patching System firmy Molex

Systemy okablowania strukturalnego
Dobrym przykładem systemu okablowania strukturalnego zintegrowanego z systemem zarządzania okablowaniem może być Real Time Patching System, opracowany przez firmę Molex. Dzięki temu systemowi, w którego skład wchodzą inteligentne panele krosowe, przewody i kable krosowe oraz urządzenia i oprogramowanie do zarządzania fizyczną warstwą sieci, administratorzy sieciowi mają dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o stanie okablowania i mogą monitorować, dokonywać zmian struktury oraz automatycznie prowadzić dokumentację sieci. Konfiguracja systemu jest prosta, a wbudowany uczący się port identyfikacyjny skraca czas przygotowania systemu do pracy. Systemem można zarządzać lokalnie, zdalnie lub przez Internet. Jego najważniejszą własnością jest adaptowanie się do jednoczesnej współpracy ze starszymi systemami okablowania i zupełnie nowymi instalacjami, dzięki czemu użytkująca go firma może wszechstronnie zarządzać połączeniami, niezależnie od wieku i stopnia zużycia istniejącej infrastruktury. Paski sensoryczne umożliwiają monitorowanie połączeń zarówno między panelami krosowymi, jak i między panelem a sprzętem aktywnym.

Zbiór funkcji systemu można poszerzać modularnie. W razie potrzeby użytkownicy mogą korzystać z pakietów programowych AutoCAD i Visio. Ponadto nowy system może współpracować z kamerą, która zarejestruje wszelkie manipulacje przy sieci.

Avaya Systimax iPatch

Systemy okablowania strukturalnego
Kolejnym wzorcowym systemem okablowania strukturalnego zintegrowanym z systemem zarządzania okablowaniem jest nowy Systimax iPatch firmy Avaya. Premiera tego systemu w Polsce odbyła się dopiero w ubiegłym roku, a już zaczyna odnosić sukcesy. Panele Systimax iPatch są wyposażone w układy elektroniczne stanowiące interfejs do oprogramowania monitorującego całą sieć. W ten sposób umożliwia się zarządzanie warstwą fizyczną w czasie rzeczywistym.

Każda szafa jest wyposażona w Rack Manager, który monitoruje wszystkie porty w każdym panelu. Informacje są przekazywane do centralnej bazy danych, gdzie System Manager (oprogramowania) uaktualnia widok całej topologii. W razie konieczności zmiany czy dodania połączenia Network Manager wyświetla na ekranie LCD instrukcję dla personelu: obsługującą sieć, zawierającą adresy końców połączenia (nr szafy, panelu, portu) zaznaczonych przez administratora na mapie sieci. Systimax iPatch umożliwia monitorowanie wszystkich połączeń.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200