Systemy klasy operatorskiej

Systemy operatorskie od lat migrują w kierunku rozwiązań pozwalających im przejąć funkcję tradycyjnych systemów usługowych POTS/ISDN, a dodatkowo zaoferować odbiorcom szerokopasmowe usługi multimedialne.

Systemy operatorskie od lat migrują w kierunku rozwiązań pozwalających im przejąć funkcję tradycyjnych systemów usługowych POTS/ISDN, a dodatkowo zaoferować odbiorcom szerokopasmowe usługi multimedialne.

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera jednak dążenie do konwergencji, aby nowe usługi były dostępne niezależnie od sposobu, w jaki abonent dostaje się do sieci. Pełna przenośność aplikacji między sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi jest przyczyną wzrostu popularności standardu IMS (IP Multimedia System), upraszczającego wdrażanie teleaplikacji i zapewniającego niższe koszty utrzymania sieci. Zdecydowaną popularnością cieszą się skalowane platformy operatorskie typu Carrier Ethernet IP, z których korzystają dostawcy usług i treści przy rozwiązywaniu szybko zmieniających się problemów, jakie pojawiają się we współczesnych sieciach teleinformatycznych. Wzrost wymagań w realizowaniu usług potrójnych bądź poczwórnych, a także powszechne użytkowanie interaktywnych istotnie przyspieszyły zapotrzebowanie na aplikacje o dużej przepustowości również w sektorze biznesowym. W obszarze ostatniej mili są to rozwiązania o przepływności co najmniej 10 Mb/s dla pojedynczego użytkownika, oferowane zarówno w miedzianym (od ADSL2 do VDSL2), jak i optycznym (FTTx, EPON) środowisku IP, a w sieciach szkieletowych z szybkością dużo wyższą niż 10 Gb/s. Pozwala to na bardziej efektywne korzystanie z dostępnego pasma, a przede wszystkim na łatwe wdrażanie nowych aplikacji, takich jak interaktywna telewizja czy wideo na żądanie. Niektórzy operatorzy już udostępniają w ramach technologii FTTH (Fiber To The Home) kolejne usługi szerokopasmowe, obejmujące ethernetowy dostęp do internetu oraz pakietowy przekaz głosu VoIP i obrazu TV.

Alcatel-Lucent Compact IMS

Systemy klasy operatorskiej

Rozwiązanie zrealizowano na pojedynczej platformie sprzętowej, co upraszcza wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną. Zapewnia minimalizację nakładów inwestycyjnych dla instalacji początkowych, a w miarę rozwoju firmy można rozwijać system do złożonej struktury IMS (IP Multimedia Subsystem). Obie wersje systemu – Compact IMS i Distributed IMS – udostępniają takie same funkcje (Telephony Feature Server, HSS i CSCF), więc migrowanie z wersji kompaktowej do pełnej jest prostą czynnością techniczną.

Allied Telesis iMAP

Systemy klasy operatorskiej

Wielousługowe platformy operatorskie zapewniają multimedialne usługi triple play dowolnej grupie użytkowników. Linia rozwiązań iMAP składa się z trzech zestawów: o dużej gęstości portów ADSL (do 48 kanałów), koncentratorów DSLAM serii 7x00 (do 272 portów ADSL) oraz serii koncentratorów klasy 9x00. Najbardziej wydajna platforma zawiera w jednej obudowie zróżnicowaną infrastrukturę dostępową, począwszy od rozwiązań ADSL, poprzez miedziany Ethernet, a skończywszy na dostarczaniu multimedialnych usług przez światłowód.

Nokia Siemens Networks IP DSLAM

Systemy klasy operatorskiej

Seria rozwiązań udostępniająca usługę potrójną w miejskiej sieci ethernetowej IP. W warstwie dostępowej system użytkuje koncentratory IP DSLAM, bramy optyczne GPON oraz przełączniki ethernetowe, natomiast w sieci rdzeniowej szybkie przełączniki dla aplikacji 10GbE. Produkty Carrier Ethernet pozwalają tworzyć ogólnodostępną sieć IP, poczynając od urządzeń działających w warstwie dostępowej (IP DSLAM, GPON, IP Switch) do rozwiązań z agregowaniem ruchu IP w rdzeniu sieci teleinformatycznej.

Nortel Metro Ethernet Routing Switch 8600

Systemy klasy operatorskiej

System, przeznaczony do tworzenia sieci operatorskich klasy VPN, pozwala na konfigurowanie i utrzymanie infrastruktury przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonalności operatorskiej. Uniwersalny przełącznik obsługujący technologie Ethernet 10/100/1000 oraz 10GbE, WDM, ATM i Packet over SONET ma wydajność 720 Gb/s. Jest zaopatrzony w mechanizmy bezpieczeństwa obejmujące zaporę, hasła dostępu, autoryzację, politykę przyznawania dostępu.

Cisco Systems Nexus 7000

Systemy klasy operatorskiej

Modularna i skalowalna platforma komunikacyjna dla operatorów, zapewniająca transfery z maksymalną wydajnością przełączania 15 Tb/s. Platforma obsługuje do 512 portów Ethernet 10 Gb/s, ale planowana jest również obsługa kanałów Ethernet 40/100 Gb/s. Ujednolicona architektura przełącznika zapewnia obsługę aplikacji zarówno w sieciach Ethernet, jak i SAN, umożliwiając serwerom dostęp do zasobów sieciowych. Kluczowymi elementami są jednolite interfejsy Ethernet/SAN z obsługą technologii Fibre Channel over Ethernet.

Ericsson EDA 1500

Systemy klasy operatorskiej

Skalowane rozwiązanie komunikacyjne, oferujące optyczny i szerokopasmowy dostęp z wykorzystaniem technologii GPON. Terabitowe możliwości systemu oraz wiele dostępnych wersji zakończeń sieciowych pozwalają na oferowanie nowoczesnych usług multimedialnych, obejmujących przekazy wideo, transmisję danych i dostęp do usług głosowych – zarówno dla pojedynczych, jak i grupowych użytkowników. W aplikacjach sieciowych można korzystać z różnorodnych mediów transportowych: optycznych FTTH lub FTTB oraz miedzianych ADSL/VDSL.

Lanex TM-64

Systemy klasy operatorskiej

Multiplekser światłowodowy, umożliwiający łączenie niezależnych sieci lokalnych Ethernet 10/100 Base-TX oraz realizację dupleksowej transmisji 8 strumieni synchronicznych E1/G.703. W zależności od wersji urządzenia, transmisja przebiega za pośrednictwem pary światłowodów jedno- lub wielomodowych. Natomiast przy zastosowaniu modułów nadawczych WDM możliwa jest również praca z jednym włóknem światłowodowym. W przypadku połączeń „ostatniej mili” urządzenie może być alternatywą dla tradycyjnych krotnic typu SDH.

Tainet GEPON

Systemy klasy operatorskiej

System dostępowy oparty na sieci PON zapewnia transmisję usług pakietowych przez jedno włókno optyczne w sieci o topologii drzewiastej. Pozwala to na komunikowanie się poprzez pasywne rozgałęźniki optyczne z wieloma urządzeniami odbiorczymi. Jedno urządzenie centralowe OLT może obsłużyć z szybkością 1 Gb/s do 8 sieci o symetrycznej topologii (maksymalnie można podłączyć 256 jednostek sieciowych ONU). Korzystając z węzłów OLT i ONU, można wdrażać takie usługi, jak: Triple Play, VoD, VoIP, IPTV, nawet w zasięgu 20 km.

Teledata Networks BroadAccess-100

Systemy klasy operatorskiej

Koncentrator ADSL przeznaczony do montażu w kasetach o wymiarach nie przekraczających 1RU, zbliżonych do gabarytów małych szafek telekomunikacyjnych. Obsługuje do 96 portów i ma wbudowane rozgałęźniki (spliters) do obsługi aplikacji POTS. Asymetryczna technologia ADSL2+ pozwala na uzyskanie szybkości dosyłowej 24 Mb/s oraz na transport z szybkością 3 Mb/s od abonenta w stronę sieci. Takie rozwiązanie jest korzystne do wdrażania usług wymagających szybkich łączy, takich jak: IPTV, VoD czy VoIP.

ZyXEL IES-5005

Systemy klasy operatorskiej

Koncentrator IP DSLAM oparty na nieblokującej się gigabitowej architekturze przełączającej. Kompaktowa konstrukcja IES-5005 umożliwia instalację do 5 kart liniowych, z obsługą modułów w technologiach transportowych ADSL2/ADSL2+/G.SHDSL.bis (do 48 portów) lub karty VDSL2 z obsługą 24 użytkowników. Produkt stanowi propozycję dla telekomów i dostawców usług internetowych, poszukujących rozwiązań o takich cechach, jak: skalowalność, stabilność, łatwość rekonfigurowania i ograniczone koszty CAPEX/OPEX.


TOP 200