Systemy do archiwizowania poczty elektronicznej

Iron Mountain: elastyczny, ale skomplikowany

Firma Iron Mountain (dawniej Mimosa Systems) przysłała dwa serwery: na jednym preinstalowano wersję oprogramowania NearPoint Archiving, na drugim zaś Microsoft SQL Server 2008. Produkt jest sprzedawany właśnie w takiej postaci - cena serwerów mieści się w licencjach za użytkowników - roczna opłata wynosi od 36 do 60 USD za osobę. Rozwiązanie dostępne jest także jako samodzielnie instalowane oprogramowanie.

Polecamy: Utwardzać system czy nie utwardzać?

Systemy do archiwizowania poczty elektronicznej
Instalacja i integracja z systemem poczty jest nieco skomplikowana, bowiem czeka nas konfiguracja serwera SQL oraz ustawianie uprawnień. Dla wersji sprzedawanej jako oprogramowanie musimy spełnić wymagania niezbędne do jego instalacji, co będzie wiązało się z koniecznością instalacji składników systemu i ich konfigurowania. Administrowanie programem również nie należy do najprostszych, co wynika z dużej liczby dostępnych opcji. Tworzenie zasad polityki nie odbywa się przez proste zaznaczanie odpowiednich opcji, reguły buduje się w sposób bliższy językom skryptowym. Jest to bardziej skomplikowane, ale metoda ta zapewnia elastyczność i szczególnie się przyda w firmach, które potrzebują zbudować wiele zasad polityki spełniających różne standardy związane z ediscovery. Rozwiązanie ma bogate możliwości definiowania ról. Możemy na przykład dać prawo do tworzenia wyszukiwań jednemu użytkownikowi, ale jednocześnie pozbawić go uprawnień do przeglądania jego wyników czy wiadomości spełniających kryteria wyszukiwania. Dzięki temu dostęp do wyników mogą mieć osoby, które rzeczywiście tego potrzebują, zaś stroną techniczną ich wyszukiwania (bez dostępu do ich zawartości) może zajmować się ktoś inny. NearPoint jest rozwiązaniem dość trudnym w obsłudze i zarządzaniu, jednak jego mocnymi stronami są skalowalność i możliwości dopasowania go do indywidualnych potrzeb firmy.

Systemy do archiwizowania poczty elektronicznej

TOP 200