Systemy do archiwizowania poczty elektronicznej

Symantec: elastyczny, skalowalny, lecz trudny w zarządzaniu

Symantec Enterprise Vault (EV) zbudowano w architekturze wielowarstwowej, co czyni go skomplikowanym rozwiązaniem. Każda funkcja programu ma swój silnik (instaluje w systemie 6 serwisów), jeśli będzie to wymagane do uzyskania odpowiedniej wydajności, pozwoli to na rozproszenie systemu na kilka serwerów. Enterprise Vault może archiwizować dane serwera MS Exchange, Lotus Domino, SharePoint, serwerów poczty opartych na protokole SMTP bądź serwerach plikowych. Choć producent znacznie poprawił sposób instalacji względem poprzedniej wersji programu, to i tak jest ona znacznie bardziej skomplikowana niż w pozostałych testowanych produktach. Przed samą instalacją uruchamiany jest program, który sprawdza, czy spełnione są wymagania, i wskazuje brakujące komponenty. Inne narzędzie sprawdza i informuje o parametrach systemu, które warto zoptymalizować, żeby poprawić wydajność Enterprise Vaulta. Po wykonaniu tych dwóch wstępnych kroków możemy przystąpić do instalacji programu. Enterprise Vault oferuje najwięcej funkcji z testowanych rozwiązań. Imponuje poziom szczegółowości ustawień reguł polityki oraz liczba ról administracyjnych, które można przydzielać użytkownikom.

Polecamy: Test: Small Business Server 2011

Systemy do archiwizowania poczty elektronicznej
Deduplikacja jest dostępna nie tylko na poziomie repozytoriów na serwerze, ale między wieloma bazami na serwerze, a nawet między kilkoma serwerami. Co więcej, Enterprise Vault daje się dopasować do dowolnego, nawet skomplikowanego systemu pocztowego, wspiera klastering (zarówno w wersji Microsoft, jak i Veritas). Bardzo dobrze działa samoobsługowe wyszukiwanie i odtwarzanie elementów; są one dobrze indeksowane. Jeśli administrator na to zezwoli, użytkownicy będą mogli sami wybierać do archiwizacji foldery czy nawet pojedyncze elementy. Administrowanie systemem jest prostsze niż w poprzednich wersjach, portal do zarządzania jest przejrzysty i łatwo dotrzeć do każdej funkcji tego narzędzia. Pomoc programu (online) jest dobrze zorganizowana, co jest o tyle ważne, że jak już wspomnieliśmy - jest on dość skomplikowany. Należy również zaznaczyć, że z punktu widzenia użytkowników operacje, takie jak odzyskanie przypadkowo usuniętej wiadomości czy dostęp do zastąpionej skrótem wiadomości, są równie proste jak dla mniej złożonych narzędzi archiwizujących pocztę. Cena Enterprise Vault jest porównywalna z innymi rozwiązaniami, decyzja o wyborze tego narzędzia wynikać więc będzie raczej z jego złożoności. O ile dla małych firm dodatkowa (a często wręcz zbyteczna) funkcjonalność może nie być warta czasu, jaki administrator będzie musiał poświęcać na konfigurację i zarządzanie tym narzędziem, o tyle w większych korporacjach, gdzie pocztą elektroniczną zajmuje się wydzielony administrator, złożoność produktu Symanteca może już nie być problemem.


TOP 200