Systemy do archiwizowania poczty elektronicznej

W rozwiązaniu tym możemy użytkownikom przydzielać role (użytkownik końcowy, administrator, audytor), mamy wiele funkcji i raportów pozwalających na śledzenie pracy użytkowników z systemem oraz elastyczne reguły polityki. Trzeba jednak przyznać, że produkt firmy Barracuda oferuje mniejszy wybór ról i zasad polityki niż Enterprise Vault firmy Symantec. Z drugiej strony warto zaznaczyć, że Message Archiver jest znacznie prostszy w konfiguracji. Imponuje jego skalowalność - możemy wybierać modele obsługujące od 100 do 18 tys. użytkowników oraz przestrzeń dyskową od 250 GB do 24 TB. Niewątpliwie jego mocną stroną jest wsparcie zarówno dla MS Exchange, Novell GroupWise, jak i innych praktycznie dowolnych, opartych na SMTP systemów poczty elektronicznej. Przestrzeń na dane może rosnąć wraz z potrzebami firmy, ponieważ można ją rozszerzać, wykorzystując zewnętrzną pamięć masową.

GFI MailArchiver: skrojony na potrzeby średnich firm

Systemy do archiwizowania poczty elektronicznej
Firma GFI od lat oferuje różnego rodzaju rozwiązania do obsługi poczty elektronicznej, w tym antyspamowe czy antywirusowe, integrujące z pocztą usługi faksowe. MailArchiver 6 jest skalowalną aplikacją, z dość bogatą funkcjonalnością za umiarkowaną cenę. Wśród oferowanych funkcji należy wymienić: elastyczne zasady polityki, znakomite możliwości audytu oraz rozwiązanie będące odpowiednikiem zastępowania wiadomości ich skrótami, ale bez umieszczania skrótów na serwerze. W miarę potrzeby może współpracować z większą liczbą serwerów, bardzo dobrze integruje się z Active Directory i pozwala na zarządzanie oparte na rolach. Instalacja programu jest prosta, w zależności od jej skali możemy wybrać korzystanie z wbudowanej bazy (open source’owy Firebird) bądź używać MS SQL. Proces instalacji wymaga, żeby w systemie były już takie aplikacje, usługi i środowiska, jak: .Net, ASP.Net, IIS, Internet Explorer oraz MAPI Client/CDO 1.2.1 Exchange Server. Początkowy import wiadomości do archiwum jest prostą operacją, zaś konfiguracja serwera Exchange do współpracy z programem została dobrze udokumentowana. Warto zasygnalizować dodatkową możliwość MailArchivera. Można go zintegrować z FaxMakerem (również produktem GFI), by móc archiwizować również faksy. Dodatek do Outlooka pozwala na łatwe wyszukiwanie i przywracanie wiadomości z archiwum. Testowe wyszukiwania były realizowane szybko, a interfejs pozwalał na wpisywanie złożonych zapytań, niepotrzebnie nie komplikując przy tym sposobu wpisywania prostych kwerend.

Polecamy: Spear phishing: Jak ochronić top management?

MailArchiver daje się łatwo przenosić między wersjami Exchange'a, kłopotów nie sprawia też tworzenie (dzięki kreatorom) dopasowanych do naszych potrzeb reguł polityki retencji. Choć program wyposażono w funkcje inspekcji dostępu do danych (w tym dostępu użytkowników do ich własnych archiwów), nie ma w nim oddzielnej roli audytora. Można natomiast nadać dowolnemu użytkownikowi bądź grupie z Active Directory uprawnienia do określonych zadań bądź skrzynek. Choć program potrafi kompresować archiwa, to niestety nie obsługuje deduplikacji. Warto pochwalić doskonałą integrację z serwerem Exchange i Active Directory. Przy względnie niskiej cenie i stosunkowo prostej instalacji, to rozwiązanie należy uznać za dobrze dopasowane do potrzeb średnich i mniejszych firm.

Jak testowano

Testy przeprowadzono za pomocą serwera wyposażonego w płytę główną SuperMicro z dwoma sześciordzeniowymi procesorami Xeon, 23 GB RAM oraz ośmioma dyskami 320 GB pracującymi w RAID 5 połączonym (za pomocą Fibre Channel 4Gb/s) z Compellent Storage Center. Na serwerze zainstalowano Microsoft Exchange 2007 na systemie Windows 2008 R2.

Każdy produkt był instalowany na serwerze wraz z wymaganymi dodatkami, takimi jak MS SQL Server. Procesowi konfiguracji usługi archiwizacji towarzyszyły niezbędne operacje, takie jak tworzenie kont i serwisów itp.

Następnie testowe skrzynki były archiwizowane i sprawdzano możliwość odtwarzania pojedynczych wiadomości, jak również całych skrzynek - zarówno do tej samej bazy poczty, jak i do innej. Przy ocenianiu pracy każdego produktu, zwracano szczególną uwagę na: instalację i dokumentację, łatwość użycia, elastyczność danego rozwiązania, wydajność oraz stosunek ceny do możliwości.


TOP 200