Systemy centralnego zarządzania stacjami roboczymi

Sprawna kontrola nad funkcjonowaniem stacji roboczych w przedsiębiorstwie zawsze stanowiła wyzwanie dla administratorów. Bez oprogramowania do zarządzania elementami infrastruktury działy IT radziły sobie wykorzystując skrypty i konfigurując systemy bezpośrednio na komputerach. Niemniej jednak zbieranie informacji o komputerach, dbanie o aktualizacje, czy poprawne działanie systemu wymagało dużego nakładu czasu, który można było przeznaczyć na inne, równie ważne czynności administracyjne.

W niewielkich środowiskach IT wykonywanie tych zadań nie jest specjalnie kłopotliwe. Instalację aktualizacji oraz aplikacji, czy inwentaryzację można wykonać bezpośrednio przy każdym urządzeniu klienckim. Jednak w przypadku, gdy stacje robocze można liczyć w dziesiątkach, setkach, a nawet tysiącach, bez odpowiednich narzędzi skuteczne zarządzanie mogłoby okazać się niemożliwe.

Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji są systemy zarządzania cyklem życia stacji roboczych (Client Lifecycle Management). Obecnie na rynku można znaleźć produkty, które w prosty sposób pozwalają na wdrażanie systemów z obrazu, dystrybucję i aktualizację oprogramowania, inwentaryzację zasobów oraz sporządzanie kopii zapasowych.

Niżej opisujemy kilka przykładowych pakietów oprogramowania posiadających odpowiednie funkcje do prostego i efektywnego zarządzania stacjami roboczymi w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Narzędzia te mimo tego, że z pewnością różnią się od siebie pozwalają oszczędzić czas oraz koszty administracji infrastrukturą.

ManageEngine Desktop Central

Oprogramowaniem, które oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności w zakresie kompleksowego zarządzania stacjami roboczymi jest Desktop Central firmy ManageEngine.

Desktop Central daje administratorom szerokie możliwości konfiguracyjne zarządzanymi desktopami. Aplikacja posiada ponad 25 zdefiniowanych przez producenta przykładowych szablonów konfiguracyjnych określających właściwości systemu, zabezpieczeń czy ustawień sieciowych. Określenie zmiennych systemowych, parametrów wyświetlania, dostępu do dysków sieciowych lub drukarek nie stanowi, żadnego problemu dla Desktop Central. Wszystkie wspomniane opcje można oczywiście realizować w kontekście pojedynczych stacji roboczych, jak również hurtowo w ramach całej infrastruktury.

Aplikacja, dzięki rozbudowanym funkcjom pozwala na pełną automatyzację zarządzania, włącznie ze skomplikowanym wdrażaniem oprogramowania i aktualizacji bez względu na to, czy infrastruktura oparta jest na Active Directory, grupach roboczych lub innych usługach katalogowych. Kontrola stacji roboczych odbywa się jedynie za pomocą przeglądarki internetowej.

Jednak Desktop Central najwięcej możliwości pokazuje we współpracy z infrastrukturą opartą na systemach Windows oraz usługach Active Directory. Dzięki temu w prosty sposób można wykonywać między innymi dystrybucję oprogramowania w postaci plików *.exe oraz paczek *.msi, które dodatkowo da się uruchomić w kontekście wybranego użytkownika (opcja Run as). Oprogramowanie wspiera również instalację aktualizacji udostępnianych przez firmę Microsoft, w tym również service packów, a dzięki możliwości rozpoznania systemu operacyjnego zainstalowanego na stacji roboczej zyskuje się pewność, że czas na instalację zostanie skrócony do minimum. Dodatkowymi opcjami jest możliwość tworzenia repozytoriów wdrażanego oprogramowania, określenie harmonogramu instalacji oraz tworzenie szablonów aplikacji do instalacji.

Systemy centralnego zarządzania stacjami roboczymi

Konsola ManageEngine Desktop Central

Desktop Central to nie tylko zarządzanie stacjami roboczymi. Równie ważna jest wiedza na temat urządzeń klienckich pracujących w infrastrukturze firmowej. Każdy pracownik działu IT chce wiedzieć jak najwięcej na temat urządzeń podlegających jego obowiązkom administracyjnym, a może mu w tym pomóc moduł inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania Desktop Central. System kompleksowo skanuje środowisko sieciowe dostarczając szczegółowych informacji na temat oprogramowania i urządzeń, które zostały wykryte w sieciowej infrastrukturze, przy czym pomaga zarządzać też licencjami na zainstalowane komponenty, a wszelkie zmiany i nieprawidłowości (nowy sprzęt lub oprogramowanie w sieci, czy przekroczenie ilości licencji na oprogramowanie) generują powiadomienia.

W celu uzyskania większej przejrzystości inwentaryzacji administrator może wygenerować raporty, które dostarczają szczegółowo dostarczają informacji na temat oprogramowania i sprzętu pracującego w infrastrukturze. Każdy raport można wyeksportować do pliku PDF lub do dalszej analizy umieścić dane w pliku CSV.

Desktop Central umożliwia również współpracę z dodatkowym modułem OS Deployer, który znacznie ułatwia wdrażanie i konfigurację nowych stacji roboczych w firmie lub odzyskiwanie funkcjonalności po awarii. Tworzy on dokładny obraz dysku danego systemu w standardowej konfiguracji, w tym również zaawansowanych właściwości systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych i wszystkich aplikacji, które mogą być wykorzystane na wielu systemach jednocześnie. Czyni to moduł OS Deployer idealnym narzędziem do szybkiej dystrybucji systemu Desktop Central występuje w kilku wariantach, w tym wersji darmowej. Bezpłatna edycja choć posiada pełną funkcjonalność przeznaczona jest do środowisk nie przekraczających 25 stacji roboczych i 5 urządzeń mobilnych. Następnie w zależności od wersji aplikacja przeznaczona jest do wykorzystania w sieci LAN pojedynczej lokalizacji lub do kompleksowego zarządzania również w oddziałach firmy przez WAN.

Systemy centralnego zarządzania stacjami roboczymi

ManageEngine Desktop Central - Dystrybucja oprogramowania


TOP 200