Systemy Informacji Przestrzennej dla wszystkich (tytuł)

Systemy Informacji Przestrzennej (SIT, zwane często z anglosaska systemami GIS - Geographic Information Systems) są już tradycyjnie używane przez administracje rządowe w wielu krajach. O wadze jaką i u nas przykłada się do tej technologii może świadczyć dołączenie problematyki GIS do dziewięciu zagadnień, jakie próbuje zestandaryzować Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki, powołana przez Premiera RP pod koniec ub.r. (patrz CW nr 6 z br.).

Systemy Informacji Przestrzennej (SIT, zwane często z anglosaska systemami GIS - Geographic Information Systems) są już tradycyjnie używane przez administracje rządowe w wielu krajach. O wadze jaką i u nas przykłada się do tej technologii może świadczyć dołączenie problematyki GIS do dziewięciu zagadnień, jakie próbuje zestandaryzować Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki, powołana przez Premiera RP pod koniec ub.r. (patrz CW nr 6 z br.).

Rosnąca popularność systemów GIS (spodziewana wartość sprzedaży tych systemów na rynku amerykańskim ma się podwoić od 1994 r. do 1997 r. - od 900 mln USD do 2,18 mld USD) spowodowała, że nawet duże firmy, które zajmują się konstruowaniem takich systemów (Intergraph, ESRI) wchodzą ze swoimi produktami na rynek użytkowników komputerów typu desktop. Przyjęto nawet dla tych wyrobów osobną nazwę, określając je mianem oprogramowania typu desktop-GIS. Dodatkowo systemy GIS zaczynają się łączyć z popularnymi środowiskami, systemami zarządzającymi bazami danych czy nawet arkuszami kalkulacyjnymi.

Kierunek - Windows i świat PC

MapInfo Corp. znajdująca się od dawna w czołówce na rynku desktop-GIS, w porozumieniu z Microsoft Corp. dołączy wkrótce swój produkt do kolejnych wersji arkusza Excel. Lotus Development Corp. połączył swe wysiłki ze Strategic Mapping Inc. w celu zintegrowania swego pakietu do arkusza 1-2-3.

Wiceprezes marketingu firmy MapInfo, Randy Drawas powiedział, że "obecnie jest ok. 400 tys. użytkowników systemów GIS. Po dołączeniu tej technologii do produktów Microsoft liczba ta może się zwiększyć do 11 mln w ciągu jednego roku. Przed producentami GIS otworzą się całkiem nowe możliwości".

Patrz i podziwiaj

Z kolei firmy ESRI (Environmental Systems Research Institute) oraz Intergraph wchodzą na rynek z oprogramowaniem typu view-only (tylko do przeglądania), które łączy w sobie możliwości przeglądania map numerycznych (zintegrowanych z bazami danych) z bardzo ograniczonymi zdolnościami edycji.

I tak VistaMap jest nowym produktem firmy Intergraph, który pozwala na "okienkowy" dostęp do mapy przestrzennej. Użytkownik może go uruchomić na komputerze typu PC, korzystać przy tym z takich pakietów Microsoft jak Word czy Excel i przeglądać bazy danych połączone z "dużymi" systemami Intergraph. VistaMap kosztuje ok. 500 USD.

ArcView 2 to system view-only połączony z językiem programowania ESRI. Kosztuje ok. 2 tys. USD. Szef ESDI Jack Dangermond twierdzi: "wysyłamy od 1500 do 2000 sztuk tych pakietów dziennie - jest to dla mnie nieco zadziwiające".

W tegorocznych planach ESRI leży włączenie wcześniejszych wersji ArcView do oprogramowania typu public domain, które będzie można ściągnąć do swojego PC za pośrednictwem sieci Internet. Dzięki tej operacji miliony użytkowników będzie mogło korzystać z oprogramowania ArcView i sięgać do niektórych zasobów mapowych ESRI.


TOP 200