Systems Engineer 5.0

Firma LBMS (Learmonth & Burchett Management System Plc) ogłosiła rozpoczęcie sprzedaży nowej wersji pakietu Systems Engineer 5.0. Jest to zbiór narzędzi CASE przeznaczony dla profesjonalnych twórców oprogramowania, pozwalający na tworzenie zintegrowanych systemów informatycznych dla średnich i dużych organizacji.

Firma LBMS (Learmonth & Burchett Management System Plc) ogłosiła rozpoczęcie sprzedaży nowej wersji pakietu Systems Engineer 5.0. Jest to zbiór narzędzi CASE przeznaczony dla profesjonalnych twórców oprogramowania, pozwalający na tworzenie zintegrowanych systemów informatycznych dla średnich i dużych organizacji.

System oraz aplikacje działają w środowisku Windows. Dane mogą być przechowywane w komputerze dowolnego typu, wyposażonym w jeden ze znanych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Najistotniejsze nowości wersji SE 5.0 to udostępnienie technik i narzędzi do tworzenia aplikacji działających w środowisku Windows (Graphical User Interface - GUI) oraz możliwość projektowania i automatycznego generowania pełnych schematów baz danych.

System pozwala na definiowanie i automatyczne generowanie schematów tablic, indeksów, więzów integralności, praw dostępu do danych, organizacji danych, a nawet wyzwalaczy (triggers) i procedur wbudowanych. Generatory dla Sybase, Oracle i Microsoft SQL Server są już dostępne, a niedługo będą również dostępne generatory schematów dla większości systemów relacyjnych baz danych.

SE/Repository - sieciowe, wielodostępne repozytorium pakietu Systems Engineer, pozwala na jednoczesny dostęp wielu użytkowników do projektowych baz danych poprzez sieci LAN i WAN. Repozytorium udostępnia mechanizmy wspomagające pracę dużych zespołów informatycznych: równoległy dostęp do danych, ochrona przed niepowołanym dostępem, zarządzanie wersjami i konfiguracją projektu, sporządzanie skomplikowanych raportów, etc.

Przedstawicielem LBMS w Polsce jest spółka InfoViDE, Warszawa, tel. 628 04 41 w. 309, fax 24 80 31.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200