Systems '93

XIII targi Systems '93, Komputery, Komunikacja, Zastosowania odbędą się w dn. 18-22 października br. w Monachium. Impreza jest organizowana co dwa lata; od 1969 r. na tych samych terenach wystawowych, gdzie w latach parzystych odbywają się targi Systec.

XIII targi Systems '93, Komputery, Komunikacja, Zastosowania odbędą się w dn. 18-22 października br. w Monachium. Impreza jest organizowana co dwa lata; od 1969 r. na tych samych terenach wystawowych, gdzie w latach parzystych odbywają się targi Systec. Poprzednie targi odwiedziło 161 tys. gości z kilkudziesięciu krajów, a wystawiano produkty firm pochodzących z 28 krajów. Tematem przewodnim imprezy mają być "Techniki Informatyczne dla Europy", znajdą się tam również:

- komputerowe zastosowania inżynierskie

- software i usługi

- OEM (Original Equipment Manufacturers) a podzespoły komputerowe

- sieci i podzespoły sieciowe

- techniki komunikacyjne.

Targom mają towarzyszyć liczne prelekcje i seminaria. Najważniejszą imprezą towarzyszącą będzie I Europejski Kongres Informatyczny (...of Computer Science) zwołany przez Radę Europejskich Towarzystw Informatycznych - CEPIS (Council of European Informatics Societies). Tematami Kongresu będą m.in.: "architektury systemowe", "struktury sieciowe i rozproszone", a także nieco rozważań futurologicznych, jak choćby "partnerzy rynku komputerowego w okresie radykalnych przemian".


TOP 200