Systemowa ochrona informacji

Ochrona informacji w Systemach Komputerowych - jest to temat, który coraz częściej pojawia się na łamach nie tylko prasy specjalistycznej. Jest to problem, z którym dokładnie zapoznać się musi również policja. To ona m.in. będzie ścigać przestępców łamiących zabezpieczenia przed utratą danych.

Ochrona informacji w Systemach Komputerowych - jest to temat, który coraz częściej pojawia się na łamach nie tylko prasy specjalistycznej. Jest to problem, z którym dokładnie zapoznać się musi również policja. To ona m.in. będzie ścigać przestępców łamiących zabezpieczenia przed utratą danych.

Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, Szkoła Komputerowa Multitrade zorganizowała w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (5-6 maja br.) seminarium poświęcone właśnie ochronie informacji komputerowych.

Szkolenie odbyło się pod patronatem Biura ds. Informatyki Urzędu Rady Ministrów, Biura Informatyki Komendy Głównej Policji oraz Związku Banków Polskich.

Celem seminarium było przedstawienie kierunków rozwoju zabezpieczeń przed utratą danych, sprawom ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem i sposobami szyfrowania przy przesyłaniu danych.

W szkoleniu, które otworzył dyrektor Biura ds. Informatyki URM Andrzej Florczyk, uczestniczyło ok. 200 osób. Oprócz przedstawicieli MSW i Wojewódzkich Komend Policji, uczestniczyli w nim informatycy bankowi, informatycy urzędów wojewódzkich i innych centralnych urzędów administracji państwowej.

Po inauguracyjnym wykładzie przedstawiciela Szkoły Komputerowej Multitrade, swoje rozwiązania prezentowały kolejno następujące firmy: Hewlett-Packard, Computer Associates, Novell, ICL, Olivetti, Soft i Compaq.

Kolejne spotkanie, do organizacji którego przygotowuje się Szkoła Komputerowa Multitrade, planowane jest na wrzesień br. i dotyczyć będzie dużych projektów informatycznych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200