System zarządzania firmą HURT

Digitland zaprezentował podczas tegorocznego Softargu najnowszą wersję swego systemu zarządzania firmą HURT. Pakiet ten jest zestawem znakowych aplikacji działających w środowiskach DOS, NetWare lub Lantastic. HURT jest programem elastycznym, który ma duże możliwości rozbudowy.

Digitland zaprezentował podczas tegorocznego Softargu najnowszą wersję swego systemu zarządzania firmą HURT. Pakiet ten jest zestawem znakowych aplikacji działających w środowiskach DOS, NetWare lub Lantastic. HURT jest programem elastycznym, który ma duże możliwości rozbudowy.

Elementy składowe

Hurt, podobnie jak większość aplikacji gospodarczych, ma budowę modułową. Najmniejszą częścią jest tzw. Moduł Podstawowy obejmujący gospodarkę magazynową, fakturowanie oraz ewidencję kontrahentów. Jego funkcje mogą być rozbudowane przez dołączenie modułów opcjonalnych, do których należą: rejestr dłużników i wierzycieli, program do obsługi wielu magazynów, rozliczenie produkcji, raporty kasowe, rejestracja sald na kontach księgowych, automatyczna dekretacja, obsługa sklepu, generowanie zamówień, rejestracja obrotu towarami, które mają znak fabryczny, obsługa RW/PW, rejestr zleceń, rozliczanie dostaw dewizowych, ewidencja środków trwałych, obsługa gwarancji, drukowanie przelewów itd.

Jest to system przystosowany do rozwoju razem z firmą, tzn. do jej obsługi gdy wymagane jest prowadzenie książki przychodów i rozchodów, jak również wówczas, gdy wzrost obrotów zmusi właścicieli do prowadzenia ksiąg handlowych. Pakiet może też być przydatny dla większego ugrupowania gospodarczego tzn. holdingu.

Część podstawowa

Część podstawowa systemu HURT składa się z trzech modułów: "Magazyn", "Fakturowanie" i "Ewidencja Kontrahentów".

"Magazyn" pozwala na prowadzenie rejestru towarów, które znajdują się w obrocie oraz ewidencjonowanie ich ilości i wartości. Rejestrację tę możemy prowadzić w cenach hurtowych i detalicznych (także w walucie obcej) oraz określać dla każdego z towarów minimalny stan magazynu i termin ważności (np. przydatności do spożycia). Moduł obsługuje też rabaty, podatki, rozliczanie opakowań zwrotnych oraz dokonywanie przecen.

Moduł "Fakturowanie" pozwala na wystawianie faktur VAT i rachunków uproszczonych, a także obsługuje dokumenty korekcyjne, faktury indywidualne, opisy reklamowe, zadłużenia i obroty z kontrahentem. Za jego pomocą można też określać tzw. narzuty minimalne, dokonywać rozliczania opakowań zbiorczych, wystawiać zamówienia itd. Moduł ma też rozbudowaną bibliotekę raportów.

"Ewidencja kontrahentów" pozwala na prowadzenie pełnej rejestracji danych dotyczących dostawców i odbiorców oraz śledzenie obrotów z nimi. Moduł umożliwia szybkie wyszukiwanie danych, ma wbudowane różne klucze sortowania oraz obsługuje tzw. grupy rabatowe, co jest bardzo wygodne, gdy upusty dla partnerów gospodarczych są ściśle określone, np. powiązane z obrotami.

Rozszerzenia

Część podstawową można rozszerzyć o rejestrację zobowiązań finansowych, ewidencjonowanie zaliczek, not uznaniowych, obciążeń, płatności obcych i własnych, obsługę do 999 magazynów, rozliczanie produkcji typu montaż (kompletacja), rejestrację utargów kasowych, rozliczanie sprzedaży odręcznej, opakowań kaucjonowanych itd. Do tego dochodzi automatyzacja rozksięgowań według zadanego wzorca, automatyczna dekretacja dokumentów sprzedaży, dostaw i pobrań, obsługa rezerwacji towarów, dostaw dewizowych, współpraca z drukarkami fiskalnymi, obsługa kadr i płac, gwarancji itd.

Każda z części może być kupowana niezależnie i system łatwo dopasować do potrzeb firmy. Na uwagę zasługuje, dobrze opracowany i łatwy w obsłudze, generator wydruków. Kwestie raportowania w zasadzie rozwiązują się same, a zestawienia, których brakuje mogą być łatwo uzupełnione przez użytkownika.

Zalety duże i małe

System HURT ma kilka cech wyróżniających go wśród innych podobnych programów. Godne podkreślenia są funkcje takie jak: możliwość rozliczania sprzedaży odręcznej (tj. rachunkiem uproszczonym pod koniec dnia oraz współpraca jednego z modułów z kasami fiskalnymi), automatyczne dekretowanie dostaw dewizowych na podstawie dokumentu SAD, a także to, że przejście od księgowości prowadzonej na podstawie książki przychodów i rozchodów do pełnej (księgi handlowe) jest w tym systemie proste - po zainstalowaniu modułu obsługi ksiąg handlowych dane z KPiR są przeniesione automatycznie. System ma też dobrze opracowaną dokumentację.

Autorzy systemu HURT, zapewne na skutek dbałości o interes użytkowników, wbudowali edytor baz danych. Program ten pozwala na ręczną modyfikację zawartości baz wchodzących w skład systemu, co jest pewnym kuriozum, gdyż obecność takiego narzędzia, choć praktycznie uzasadniona (przydaje się w razie awarii systemu), nie jest zgodna z duchem ustawy o rachunkowości.

<hr size=1 noshade>Program: System zarządzania firmą HURT

Producent: Digitland

30-149 Kraków

ul. Balicka 17A.

Ceny: moduł podstawowy 900 zł, moduły dodatkowe od 150 do 1500 zł (+VAT)


TOP 200