System zarządzania drukiem w ofercie Canona

Canon zaprezentował modułowy system do zarządzania środowiskiem produkcji dokumentów uniFLOW Output Manager 3.0.

Canon zaprezentował modułowy system do zarządzania środowiskiem produkcji dokumentów uniFLOW Output Manager 3.0.

uniFLOW Output Manager 3.0 korzysta z wbudowanej w urządzenia wielofunkcyjne Canon platformy MEAP, a także umożliwia przejęcie kontroli nad pulpitem urządzeń drukujących, identyfikację i kontrolę osób wykorzystujących drukarki lub kopiarki, rozliczanie kosztów eksploatacji na działy, osoby, projekty lub sprawy. Nową funkcją tego oprogramowania jest moduł weryfikacji i edycji graficznego układu dokumentu przed uruchomieniem procesu druku.


TOP 200