System zarządzający obiegiem dokumentów

Oprogramowanie typu DMS (Documents Management Systems) jest podstawą koncepcji nowoczesnego biura, w którym takie dokumenty jak formularze, czeki, raporty, itp. są przetwarzane i archiwizowane w sieciach informatycznych. Firma NCR Corp. oferowany przez siebie pakiet DMS wzbogaciła o możliwość rozpoznawania tekstów drukowanych i pisanych ręcznie. Możliwe jest też odczytywanie kodów kreskowych, taśm maszyn sumujących i taśm magnetycznych dołączanych do niektórych czeków czy biletów.

Oprogramowanie typu DMS (Documents Management Systems) jest podstawą koncepcji nowoczesnego biura, w którym takie dokumenty jak formularze, czeki, raporty, itp. są przetwarzane i archiwizowane w sieciach informatycznych. Firma NCR Corp. oferowany przez siebie pakiet DMS wzbogaciła o możliwość rozpoznawania tekstów drukowanych i pisanych ręcznie. Możliwe jest też odczytywanie kodów kreskowych, taśm maszyn sumujących i taśm magnetycznych dołączanych do niektórych czeków czy biletów.

Jeżeli w jakimś dokumencie zawarte są znaki drukowane, pismo ręczne i kod kreskowy, to pakiet DMS v.1.1. można tak skonfigurować, aby rozpoznawał różne typy znaków, umieszczane w oddzielnych obszarach dokumentu.

W sieci z zainstalowanym DMS mogą pracować serwery, skanery, stacje robocze, wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości i . Użytkownik może zmieniać typ i przeznaczenie elementów składowych systemu bez zmiany podstawowego oprogramowania.

Pakiet DMS zaczęto konstruować począwszy od małych, pilotowych instalacji. Obecnie firma NCR oferuje wersję 1.1 systemu, przeznaczoną do obsługi typowej konfiguracji z 20 stacjami roboczymi. Jego cena wynosi 800 tys. USD. Wersja obsługująca 120 stanowisk pracy kosztuje 2 mln. USD.


TOP 200