System z automatu

Support opracował rozwiązanie do szybkiego generowania systemów obsługujących produkty ubezpieczeniowe.

Support opracował rozwiązanie do szybkiego generowania systemów obsługujących produkty ubezpieczeniowe.

Rosyjski oddział IBM zabiega o kontrakt na wykonanie systemu dla tamtejszego funduszu emerytalnego Kapitał. Jako partnera wybrał warszawską firmę Support. Głównym elementem oferty polsko-rosyjskiego konsorcjum jest opracowane przez Support rozwiązanie o nazwie Carusso.

Uniwersalne narzędzie

Support specjalizuje się w obsłudze branż: finansowej i ubezpieczeniowej. Firma uczestniczyła w tworzeniu pierwszego systemu informatycznego dla OFE PZU, jest również współautorem nowego - SatOfe2.

O potrzebie wymiany systemu przez PZU przesądziły częste zmiany przepisów. Nowy system, wykonany w całkowicie odmiennej architekturze, miał być na tyle elastyczny, by każdorazowa zmiana prawa nie oznaczała rewolucji w kodzie. Miał być modułowy, sparametryzowany i obsługiwać wszystkie procesy zachodzące w OFE. "Realizacja celów i wymagań funduszu emerytalnego była możliwa dzięki opracowaniu uniwersalnego narzędzia, które pozwoli generować systemy do obsługi dowolnej instytucji ubezpieczeniowej" - mówi Dariusz Dubielis, prezes Supportu. Tak powstał Carusso - generator systemów ubezpieczeniowych.

Sprawa za sprawą

Technologicznym fundamentem Carruso jest tzw. szkielet aplikacji, w którym zawarta jest wiedza o typowych procesach występujących w firmach ubezpieczeniowych. Support opisał 27 podstawowych procesów biznesowych tworzących logikę systemu.

Każdy proces jest przyporządkowany jednej z sześciu kategorii: obsługa nowych członków funduszu; modyfikacje danych o członkach; ewidencjonowanie środków na rachunkach; korekta operacji finansowych, procesy kontrolne; procesy wspomagające. Procesy dzieli się na zadania, zadania na sprawy, a poszczególne sprawy składają się z kroków.

Podstawowym elementem w tym modelu jest "sprawa", którą należy rozumieć jako uporządkowany ciąg czynności wykonywanych w celu pozyskania danych do systemu lub przetworzenia danych w systemie. Dane trafiają do systemu w postaci plików i są przechowywane w katalogach przyporządkowanych procesom.

Każdorazowa zmiana zawartości katalogu uruchamia określony proces.

Szybka polisa

Budowa systemu mającego obsługiwać produkt ubezpieczeniowy zaczyna się od definicji spraw, reguł finansowych, zestawień i interfejsów z "otoczeniem". Na etapie projektowania systemu Support posługuje się czterema modułami narzędziowymi wchodzącymi w skład Carusso.

Moduł "Sprawy" odpowiada za obsługę sekwencji stanów, jakie musi osiągnąć dana sprawa od jej zainicjowania do zakończenia. "Komunikacja z otoczeniem" automatyzuje wymianę danych między aplikacjami. Moduł "Reguły Finansowe" służy do definiowania planu kont, obsługi procesu zakładania, modyfikowania i prowadzenia rachunków klientów. Moduł "Bezpieczeństwo" służy do zarządzania prawami dostępu do danych i aplikacji oraz monitorowania pracy użytkowników. Modyfikacje w jednym module pociągają zmiany w innych.

Przedstawiciele Supportu twierdzą, że rozwiązanie Carusso może być zastosowane praktycznie dla dowolnych produktów ubezpieczeniowych ze składką inwestycyjną. "Jesteśmy w stanie w ciągu kilku miesięcy dostarczyć gotowy, w pełni funkcjonalny produkt" - przekonuje Dariusz Dubielis. Oszczędność czasu wynika m.in. z rezygnacji z etapu wstępnej analizy procesów biznesowych, które zostały już zdefiniowane w Carusso. Żaden element systemu nie jest programowany ręcznie. Narzędzie Oracle Designer (Carusso bazuje na metodologii Oracle'a) w całości generuje kod aplikacji.


TOP 200