System współpracy między jednostkami naukowymi UE

Projekt realizowany na zlecenie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN zakłada uruchomienie internetowej infrastruktury usprawniającej wymianę informacji pomiędzy organizacjami naukowymi 37 krajów europejskich.

Projekt realizowany na zlecenie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN zakłada uruchomienie internetowej infrastruktury usprawniającej wymianę informacji pomiędzy organizacjami naukowymi 37 krajów europejskich.

System będzie częścią serwisu Index Copernicus. Podpisana niedawno umowa dotyczy stworzenia architektury i koncepcji działania, implementacji systemu, testów i weryfikacji funkcjonalności. Firma Index Copernicus International będzie odpowiadać również za utrzymywanie Modułu PSF oraz jego funkcjonowanie w ramach posiadanej platformy Index Copernicus. Projekt będzie finansowany ze środków 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE. Wartości kontraktu nie ujawniono. Planowany termin oddania finalnego produktu to koniec 2009 r.


TOP 200