System w oddziałach

PBK SA podpisał z ComputerLand SA umowę na wdrożenie we wszystkich 350 oddziałach systemu Profile.

PBK SA podpisał z ComputerLand SA umowę na wdrożenie we wszystkich 350 oddziałach systemu Profile.

Powszechny Bank Kredytowy SA za kwotę prawie 19 mln zł (4,2 mln USD) wdroży nowy system bankowy Profile we wszystkich oddziałach w Polsce. Projekt obejmie ok. 330 placówek banku (do końca roku ma ich być 350). Z nowego systemu PBK będzie korzystać także 10 oddziałów Bank Austria Creditanstaldt Poland SA. Jeszcze w tym roku oba banki zamierzają się połączyć. Austriacki bank jest największym akcjonariuszem PBK.

Centrum i północ

Zakończenie wdrożenia systemu Profile zaplanowano na grudzień 2001 r. Projekt poprowadzi ComputerLand SA. Firma będzie odpowiedzialna za instalację nowego rozwiązania i dostawy sprzętu komputerowego. Szkolenia pracowników, trwające od kilku lat, dobiegają końca. Najpierw wdrożenia zostaną przeprowadzone w oddziałach województwa mazowieckiego i regionu północno-wschodniej Polski.

Bank, korzystając z nowego systemu, zamierza stworzyć telefoniczne centrum obsługi klienta i zaoferować usługi bankowości internetowej. Zdaniem przedstawicieli PBK, obie usługi będą udostępnione klientom w II połowie tego roku.

W połowie 1999 r., po 3 latach realizacji projektu, Powszechny Bank Kredytowy SA wdrożył nowy system w centrali firmy. Pod koniec ub.r. rozpoczęto pilotażowe wdrożenie w pierwszym oddziale banku w Pruszkowie pod Warszawą. Profile zastąpi 3 nadal używane systemy: Tabo (stworzonego w 1990 r. przez pracowników Departamentu Informatyki PBK), Krezusa (należącego do przejętego Banku Lubelskiego) i Bankiera (działającego w dawnym Banku Morskim).

Dogłębne zmiany

Jak twierdzą przedstawiciele banku, wdrożenie trwało dłużej niż pierwotnie zakładano w umowie, ale w trakcie prac przeprowadzono kilka poważnych modyfikacji w polskim systemie bankowym. Zmieniono numerację oddziałów, plan kont i rozszerzono wymagania dotyczące sprawozdawczości dla Narodowego Banku Polskiego. Ich uwzględnienie w systemie Profile wydłużyło czas pracy nad projektem.

Największych zmian przedstawiciele Departamentu Informatyki PBK dokonali w module sprawozdawczości. Jego założenia zostały opracowane w banku, jednak nowy moduł stworzył producent systemu - Sanchez Computer. W PBK, podobnie jak w przypadku Banku Przemysłowo-Handlowego, który jako pierwszy wdrażał Profile, zmieniono ok. 60% kodu źródłowego systemu.


TOP 200