System powiadamiania ratunkowego w Kielcach już działa

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach zostało uruchomione w systemie testowym 18 czerwca br., przejmując obsługę ruchu alarmowego kierowanego na telefon 112. W ciągu niecałych dwóch miesięcy operatorzy numeru alarmowego odebrali łącznie 35 931 zgłoszeń, czyli średnio 719 na dobę.

W siedzibie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach odbyło się spotkanie podsumowujące pilotażowy okres funkcjonowania numeru alarmowego 112 na terenie powiatu kieleckiego. Zostało ono uruchomione w systemie testowym 18 czerwca, przejmując obsługę ruchu alarmowego kierowanego na telefon 112, od Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Działanie WCPR podlega bezpośrednio Wojewodzie Świętokrzyskiemu. System obejmuje swoim zasięgiem Kielce i powiat kielecki (ok. 400 tys. mieszkańców, co stanowi ok. 1/3 województwa). Centrum pracuje w trybie 24-godzinnym, obsługiwane jest obecnie przez 10 operatorów numeru 112, zatrudnionych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

WCPR funkcjonuje współdziałając ze służbami takimi jak policja czy ratownictwo medyczne przy wykorzystaniu światłowodowych łączy telefonicznych sieci OST 112 "Cieszę się, że mamy już za sobą okres testowy. Obecnie centrum wchodzi w etap roboczy, rozwijamy system na podstawie dotychczasowych spostrzeżeń. Zadaniem centrum jest odebranie informacji i, w możliwie najkrótszym czasie, powiadomienie właściwej służby. Na razie numer centrum powiadamiania ratunkowego obsługuje Kielce powiat, ale do końca roku chcemy rozszerzyć obszar o pozostałe regiony województwa" - powiedziała wojewoda Bożentyna Pałka Koruba. Wszystkie rozmowy prowadzone przez operatorów centrum, jak też przekazane, utrwalane są na rejestratorach stanowiskowych. Ponadto w systemie informatycznym zapisywane są tzw. metryki każdego połączenia, w formie tekstowej, określające dokładnie parametry zgłoszenia, numery abonentów biorących udział w rozmowie, czas trwania rozmowy, wskazanie, kto przerwał rozmowę, itp.

"Centrum jest elementem systemu powiadamiania. W jego skład wchodzą policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe, centrum właśnie i dyspozytornie. Dążymy do tego, żeby skonsolidować wszystkie te części. Udało nam się już utworzyć z kilkunastu dyspozytorni pogotowia ratunkowego jedną, centralną. Jesteśmy pierwszym województwem w kraju, które zarządza takim właśnie centralnym ośrodkiem" - podkreślił Andrzej Martoś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW. SI WCPR jest jednolitą platformą informatyczną, którą CPI zainstalowało w 17. Wojewódzkich Centrach Powiadamiania Ratunkowego w Polsce we wrześniu ubiegłego roku. Oprócz WCPR w Kielcach, dostarczony system do przyjmowania zgłoszeń alarmowych wykorzystują także ośrodki w Gdańsku, Wrocławiu, Olsztynie i Poznaniu. Gotowość do produkcyjnego przełączenia na System Informatyczny WCPR zgłosiły także WCPR w Krakowie i Opolu.


TOP 200