System płatności dla e-PUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) ma zostać wzbogacona o podsystem umożliwiający wnoszenie opłat urzędowych przez Internet.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) ma zostać wzbogacona o podsystem umożliwiający wnoszenie opłat urzędowych przez Internet.

Będzie to rozwiązanie PayByNet opracowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową. KIR i MSWiA podpisały już list intencyjny w tej sprawie. Istotnym elementem rozwiązania będzie moduł Elektronicznego Poświadczenia Opłaty. Nie jest jeszcze znany termin wdrożenia systemu.


TOP 200