System operacyjny HP UX 10.0

Od dłuższego czasu mówiło się o nowej wersji systemu operacyjnego Hewlett-Packard dla platformy procesorów PA RISC. Wersja HP UX 9.0, która pojawiła się w listopadzie 1992 r., zaczynała trochę odstawać od oferty konkurencji - SunSoft Solaris 2.x i IBM AIX. Hewlett-Packard zaprezentował nowy system HP UX 10.0 w USA w lutym 1995 r., a w Europie na ostatnich targach CeBIT.

Od dłuższego czasu mówiło się o nowej wersji systemu operacyjnego Hewlett-Packard dla platformy procesorów PA RISC. Wersja HP UX 9.0, która pojawiła się w listopadzie 1992 r., zaczynała trochę odstawać od oferty konkurencji - SunSoft Solaris 2.x i IBM AIX. Hewlett-Packard zaprezentował nowy system HP UX 10.0 w USA w lutym 1995 r., a w Europie na ostatnich targach CeBIT.

W Polsce nowy system operacyjny HP UX 10.0 jest już dostarczany nabywcom nowych komputerów HP, jak i serwerów HP 9000 z rodziny 800, nowych serwerów HP 9000 klasy K oraz stacji roboczych HP 9000 z rodziny 700. Tę wersję systemu nazwano New Business Release. Nie jest jeszcze dostępna wersja General Business Release, przeznaczona dla dotychczasowych użytkowników poprzednich wersji systemów HP UX.

Przeznaczenie

System HP UX 10.0 jest określany przez HP mianem "systemu operacyjnego dla całego przedsiębiorstwa" (Enterprise-Class Operating Environment). Ma więc służyć jako środowisko operacyjne dla technicznych stacji roboczych, inżynierskich stacji roboczych o zwiększonej mocy obliczeniowej, komputera na biurko inżyniera czy specjalisty finansowego, serwera plików i aplikacji, serwera oddziałowego i departamentalnego, serwera aplikacji krytycznych dla działalności firmy, centrum danych dla firmy oraz serwera bazy danych.

Nie przewiduje się rozwijania go w kierunku objęcia pewnych dziedzin marginalnych (superkomputery, systemy o stałej dostępności - 24 h x 7 dni x 52 tygodnie), jak i pewnych dziedzin popularnych - komputery personalne czy serwery drukowania i plików.

Jednolita wersja

Obecnie zarówno dla stacji roboczych 700, jak i dla serwerów 800, korzystać się będzie z jednej wersji HP UX, co oznacza, że w stosunku do poprzedniej wersji nastąpiło wzbogacenie nowej wersji o cechy specyficzne dla dawnych odmian stacji roboczych i serwerów. Obecnie istnieje tylko jedno jądro systemu, zestaw poleceń systemowych jest obecnie ujednolicony, korzysta się z jednego zestawu bibliotek systemowych (wspólny zestaw funkcji API) i wspólnego formatu plików wykonywalnych oraz jednolitych narzędzi do administrowania systemem.

W szczególności, w stosunku do dawnej wersji dla stacji roboczych 700, nowy system wzbogacono o pakiet zarządzania wolumenami logicznymi dysków (Logical Volume Manager - LVM), możliwości obsługi kopii lustrzanych dysków i wsparcie dla wieloprocesorowego przetwarzania symetrycznego.

Zaś w stosunku do dawnej wersji dla serwerów z rodziny 800, nowy system wzbogacono o odwzorowanie plików w pamięci (do elementów składowych pliku odwołujemy się tak samo, jak do komórki pamięci), dynamicznie zmienny bufor dyskowy w pamięci i możliwość jednoczesnego zapisywania danych na kilku dyskach (striping).

Nowe cechy funkcjonalne

Zgodność z SVR4. Nowa wersja jest oparta na najpopularniejszym standardzie Unixa - System V Release 4.

Skalowalność. Podstawowa zmiana, w stosunku do wersji porzedniej, dotyczy wsparcia symetrycznego przetwarzania wieloprocesorowego SMP. System jest w stanie obsługiwać poprawnie komputery z 2 do 12 procesorami PA RISC. Pozwala to na znacznie lepszą skalowalność systemów i zwiększenie ich wydajności przez proste dodanie procesorów, bez potrzeby zmiany systemu operacyjnego. Przykładowo 12-procesorowy system HP T500 osiągnął wydajność ponad 4 tys. transakcji TCP-C na minutę, przy cenie za jedną transakcję wynoszącej 725 USD. Zwiększoną wydajność systemu HP UX 10.0 osiągnięto dzięki użyciu nowego jądra systemu, zwiększonej wydajności operacji wejścia/wyjścia, optymalizacji kompilatorów, polepszeniu dostępu do plików przez ich odwzorowanie w pamięci (do pliku można teraz odwoływać się za pomocą typowych poleceń dostępu do pamięci), dynamiczną zmianę rozmiarów bufora dyskowego w pamięci i in.

Nowy system plików. W systemie zastosowano system plików z dziennikiem (Journaling File System - JFS), oparty na kodzie opracowanym przez firmę Veritas, dostarczającą tego systemu plików do niektórych standardowych realizacji Unixa. System plików JFS charakteryzuje się przede wszystkim zmniejszonym czasem "powstawania" systemu po awarii (nie więcej niż 60 s), uzyskanym dzięki odtwarzaniu stanu systemu plików po starcie na podstawie zawartości dziennika (log), nie zaś przez przetestowanie całego systemu plików - jak jest to w standardowym Unixie.

W chwili zapisywania na dysku, system plików JFS zapisuje do dziennika informację o zamiarze zapisu (jakie bloki dyskowe będą zapisywane); informacja do dziennika jest zapisywana natychmiast na dysk, natomiast sama informacja do zapisania pliku przechodzi do bufora dyskowego i jest zapisywana na dysk w momencie małego obciążenia systemu. Jeżeli więc wystąpi awaria w tym momencie lub w chwili, gdy już została zapisana informacja, a nie został jeszcze uaktualniony stan katalogów, pojawi się niespójność systemu plików. Korzystając z dziennika można ją łatwo usunąć.

Ważną cechą systemu plików JFS jest możliwość dynamicznego zwiększania jego rozmiaru, bez utraty danych i potrzeby restartu systemu.

Przy okazji warto wspomnieć, że do tej pory system plików z dziennikiem stosowano jedynie w dużych komputerach i w systemie IBM AIX; ma być także stosowany w nowym systemie SCO Unix o roboczej nazwie Everest.

Ulepszona administracja. Ulepszony pakiet System Administrator Manager służy do graficznego administrowania i konfigurowania systemu; umożliwia tworzenie "subadministratora" o ograniczonych uprawnieniach. Administrator ma także możliwości dystrybucji oprogramowania z centralnej składnicy i zarządzania rozdziałem mocy obliczeniowej procesora na poszczególne zadania.

Bezpieczeństwo. Do polepszenia ochrony zasobów możliwe jest używanie długiego hasła w postaci zdania o długości do 40 znaków; system automatycznie eliminuje hasła krótkie, łatwe do odgadnięcia i wymaga zdefiniowania nowego hasła co określony czas. System jest zgodny z modelem ochrony zrealizowanym w komercyjnym pakiecie Kerberos, opracowanym na uniwersytecie Carnegie Mellon (wymaga zainstalowania w sieci specjalnego serwera ochrony).

Polepszona dostępność. W celu zwiększenia dostępności aplikacji i danych w razie awarii systemu, możliwe jest utworzenie konfiguracji typu "luźno połączone grono". Polega to na tym, że do 4 komputerów w tej konfiguracji łączy się za pomocą zdublowanej sieci, a dyski systemów łączy do wspólnych sterowników SCSI. Grono jest zarządzane przez pakiet programowy HP MC/ServiceGuard. W razie awarii głównego komputera uruchamia on aplikację na innym komputerze, który przez łącze SCSI ma dostęp do wspólnych danych.

Polepszone właściwości sieciowe. W tym zakresie wprowadzono wiele nowości, wymagałoby to jednak całego artykułu. Wspomnę jedynie o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) służącym do dynamicznej zmiany adresu sieciowego IP w sieciach TCP/IP, rozszerzonej funkcjonalności poczty elektronicznej MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) oraz o rozszerzeniach NFS dla SMP i wsparciu stacji roboczych bezdyskowych.

Co dla obecnych użytkowników?

Hewlett-Packard będzie wkrótce dostarczać wersję systemu specjalnie przystosowaną do upgrade'u istniejących wersji systemu, zwłaszcza HP UX 8 i 9. Istnieją pewne różnice w systemach plików i układzie katalogów między wersjami, toteż konieczne jest używanie specjalnego pakietu (Fast Transition Links), odwzorowującego nazwy z dawnych systemów na nowe nazwy.

Ceny i dostępność

Nowi nabywcy komputerów HP z procesorem PA RISC otrzymują HP UX 10.0 z licencją dla dwóch użytkowników w cenie komputera. Rozszerzenie możliwości do 8 użytkowników kosztuje 3210 USD do 16 - 4850 USD a do 64 - 18 560 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200