System nie tylko dla policji

PCradio 9057 firmy IBM jest bezprzewodowym systemem łączności wykonanym specjalnie dla pracowników ruchomych służb działających w terenie. Lekkie i podręczne urządzenie używa standardowych aplikacji opartych na DOS do dwustronnego przekazu głosu, danych i faksów. Dzięki PCradio 9057 i oprogramowaniu MAE/400 (Mobil Applications Enabler) możliwy jest dostęp w czasie rzeczywistym do baz danych przechowywanych na minikomputerach lub mainframe'ach (AS/400 lub zgodnych z systemem 370). PCradio jest urządzeniem przenośnym i odpornym na wstrząsy.

PCradio 9057 firmy IBM jest bezprzewodowym systemem łączności wykonanym specjalnie dla pracowników ruchomych służb działających w terenie. Lekkie i podręczne urządzenie używa standardowych aplikacji opartych na DOS do dwustronnego przekazu głosu, danych i faksów. Dzięki PCradio 9057 i oprogramowaniu MAE/400 (Mobil Applications Enabler) możliwy jest dostęp w czasie rzeczywistym do baz danych przechowywanych na minikomputerach lub mainframe'ach (AS/400 lub zgodnych z systemem 370). PCradio jest urządzeniem przenośnym i odpornym na wstrząsy.

Firma IBM wdrożyła system PCradio w połączeniu z wyspecjalizowanym systemem radiowym ARDIS (pozwala on na rzesyłanie wiadomości i danych w postaci krótkich pakietów) dla policji w Baltimore. Umożliwia on funkcjonariuszowi stały dostęp do komputera zawierającego aktualne kartoteki nakazów aresztowania i skradzionych pojazdów. W porównaniu z poprzednio stosowaną metodą łączenia się drogą radiową z dyspozytorem nakazującym sprawdzenie odpowiednich rekordów w bazie danych, system ten zapewnia dużą oszczędność czasu przeprowadzania kontroli i zwiększa ich operatywność.

Poza tym system PCradio jest używany przez takie ruchome służby terenowe jak: ekipy użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa transportowe czy personel służb pogotowia.

Oferowane razem z PCradio oprogramowanie MAE/400 dostarcza w czasie rzeczywistym danych z centralnych kartotek, zapewnia łączność między poszczególnymi użytkownikami PCradia oraz pozwala na wysyłkę informacji do głównego komputera i uaktualnianie danych. Wiele funkcji może znaleźć zastosowanie w transporcie i spedycji, pracy służb policyjnych, pogotowia ratunkowego, itp. MAE/400 współpracując z globalnym systemem ustalania pozycji umożliwia automatyczną lokalizację pojazdów w trasie.

Możliwości MAE wykorzystują dodatkowo pakiety zapewniające m.in. łączność w ramach telefonii komórkowej, przesyłanie i odbiór faksów, zbieranie i wysyłanie poczty, odbieranie i nadawanie rozmów (voice mail), a także oferujące kalendarz, kartotekę, edytor tekstów, kalkulator, notatnik, itp.


TOP 200