System na uwięzi

Pakiet WatchDog do kontroli pracy serwerów, modemów i systemów poczty elektronicznej jest o połowę tańszy od konkurencyjnych programów.

Pakiet WatchDog do kontroli pracy serwerów, modemów i systemów poczty elektronicznej jest o połowę tańszy od konkurencyjnych programów.

Niewielka firma Nifty Tools może wywołać wojnę cenową na rynku narzędzi kontrolujących pracę serwerów, modemów i systemów poczty elektronicznej, wprowadzając pakiet WatchDog za około połowy ceny podobnej klasy produktów obecnie dostępnych. W skład WatchDog wchodzą programy do analizy pracy serwerów plików, modemów, systemów e-mail i innych urządzeń sieciowych pracujących na bazie protokołu IP. Narzędzia te są przeznaczone dla administratorów zarządzających korporacyjnymi systemami informatycznymi lub serwerami WWW. Mają one być konkurencyjne m.in. wobec pakietu IP.Check firmy Tally Systems (poprzednio Baranoff) i AlertPage firmy Platinum Technology (Geneva Software). Licencja na oprogramowanie WatchDog-IP do kontroli 50 urządzeń sieciowych ma kosztować ok. 2300 USD. Podobna wersja AlertPage obecnie kosztuje 4000 USD.

Program w kawałkach

Programy WatchDog mogą pracować pod kontrolą Windows 95/98 lub Windows NT. W skład pakietu chodzą takie narzędzia, jak:

WatchDog-IP - do kontroli pracy systemów wykorzystujących protokoły i programy Telnet, Gopher, Finger, FTP, DNS i HTTP;

WatchDog-Modem - wyszukuje w systemie i kontroluje urządzenia podłączone do portów komputerów szeregowych, zdolne odbierać i przetwarzać polecenia AT (używane przez modemy) i adaptery sprzętu klasy ISDN;

WatchDog-Mail analizuje pracę systemów e-mail, korzystając z danych udostępnianych przez takie protokoły i usługi katalogowe, jak Messaging API, POP3, SMTP, IMAP4 lub LDAP;

WatchDog-Server śledzi pracę serwerów plików, a szczególnie operacje typu: kopiowanie, przeszukiwanie katalogów i usługi LDAP.

Narzędzia można dostosować do wymagań sieci, tak by zbyt intensywny monitoring nie powodował jej przeciążenia. Użytkownik określa, jak często praca konkretnych urządzeń ma być analizowana.

Donos do administratora

Jeśli pewne urządzenie od czasu do czasu powoduje błędy, lecz można to uznać za stan względnie "normalny", program kontrolujący może być tak skonfigurowany, aby informacje o błędach pojawiały się dopiero wtedy, gdy ich liczba przekroczy okreś-lony próg. WatchDog ma również funkcję, która pozwala na wysyłanie do administratora systemu w zdefiniowanych przez niego odstępach czasu informacje, że system pracuje poprawnie.

Pomyślano również o osobach często podróżujących: programy mogą alarmować lub wysyłać informacje w postaci pliku HTML, który automatycznie uaktualnia odpowiednią stronę WWW. Użytkownik może wówczas sprawdzić stan systemu łącząc się z określonym serwerem w Internecie.

Programy monitorujące służą do powiadamiania administratora systemu o pojawiających się lub potencjalnych problemach, przesyłając pocztę maksymalnie pod 12 adresów e-mail, wysyłając jedną z 12 numerycznych lub alfanumerycznych wiadomości na pager bądź odtworzyć zdefiniowany dźwięk (plik .WAV) lub wykonać wskazany program na komputerze administratora.

Szczegółowe informacje o programach do zarządzania i monitorowania systemów sieciowych dostępne są w Internecie pod adresami: WatchDog -http://www.niftytools. com, IP.Check -http://www.baranoff.com, AlertPage -http://www.genevasoft.com.

Na podstawie InfoWorlda, wydawanego przez IDG, oprac. jch.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200