System monitorowania NET-GPRS

Firma Tektronix, zajmująca się dostawą aparatury pomiarowej i monitorującej, wprowadziła system monitorowania NET-GPRS, umożliwiający operatorom śledzenie funkcjonowania procedur GPRS w sieciach GSM.

Firma Tektronix, zajmująca się dostawą aparatury pomiarowej i monitorującej, wprowadziła system monitorowania NET-GPRS, umożliwiający operatorom śledzenie funkcjonowania procedur GPRS (General Packet Radio Service) w sieciach komórkowych GSM.

System wspomaga szybkie opracowywanie i weryfikację działania usług GPRS z jednego miejsca, co zdecydowanie upraszcza optymalizowanie działania sieci i wyszukiwanie w niej usterek.

Zobacz również:

  • Microsoft Teams – wszystko, co musisz wiedzieć

W systemie GPRS dane są transmitowane między stacją telefonii komórkowej a zewnętrzną siecią pakietową z zastosowaniem techniki przełączania pakietów, co istotnie zwiększa szybkość transmisji danych i skraca czas realizacji poszczególnych połączeń sieci GSM.

Korzystając z nowego systemu monitorowania NET-GPRS, operatorzy uzyskują narzędzie do bardziej efektywnego wdrażania nowoczesnych usług komunikacyjnych, a także możliwość optymalizowania sieci GSM/GPRS.


TOP 200