System krosowy Systimax iPatch w nowej siedzibie Microsoftu - Dokąd prowadzi kabel?

Nie ma chyba na świecie administratora, który nie zadał tego pytania. Im więcej portów, tym większą pajęczyną trzeba zarządzać. Są jednak rozwiązania, które mogą spowodować, że punkty dystrybucji okablowania już nigdy nie będą wyglądać tak, jak poprzednio.

Nie ma chyba na świecie administratora, który nie zadał tego pytania. Im więcej portów, tym większą pajęczyną trzeba zarządzać. Są jednak rozwiązania, które mogą spowodować, że punkty dystrybucji okablowania już nigdy nie będą wyglądać tak, jak poprzednio.

Systimax iPatch to system centralnego zdalnego zarządzania okablowaniem miedzianym i światłowodowym, zarówno w połączeniach szkieletowych, jak i poziomych. Pozwala zapewnić bieżącą kontrolę nad wszystkimi połączeniami znajdującymi się w punktach dystrybucyjnych. Zapewnia administratorowi sieci pełny wgląd w infrastrukturę, administratorowi okablowania kompleksowe zarządzanie, a technikowi okablowania wiedzę i dokładne dane potrzebne do optymalizowania wydajności sieci, zwiększania niezawodności i skracania czasu przestojów.

Najważniejszą dla każdego administratora cechą systemu iPatch jest możliwość stałego monitorowania, weryfikowania i rejestrowania w centralnej bazie danych połączeń każdego portu. Baza ta weryfikuje i rejestruje wszystkie połączenia w każdym porcie. Automatyzuje wydawanie poleceń wykonania pracy, a także prowadzi specjalne archiwum, dzięki któremu można śledzić wprowadzane zmiany i monitorować wykorzystywanie całego sprzętu służącego do obsługi.

Obsługa każdej krosownicy jest wspomagana za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych (naciśnięcie przycisku znajdującego się nad dowolnym kablem krosowym powoduje podświetlenie obu łączonych przez niego portów), co niemal całkowicie eliminuje błędy w podłączaniu przewodów. Ponadto operator otrzymuje ostrzeżenia o wielu drobnych problemach, które mogą w konsekwencji spowodować większe kłopoty. System umożliwia pełniejszy wgląd w całą sieć dzięki integracji z aplikacjami do zarządzania siecią i mechanizmami zarządzania warstwą fizyczną za pośrednictwem protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol).

Jak to działa?

System krosowy Systimax iPatch w nowej siedzibie Microsoftu - Dokąd prowadzi kabel?

Po wciśnięciu przycisku nad wtyczką kabla zapalą się dwie diody LED na obu końcach kabla.

Instalacja systemu iPatch jest dość prosta. W każdej szafie krosowniczej, oprócz standardowych paneli 24-portowych (1U) systemu iPatch, montowane jest urządzenie Rack Manager, które monitoruje każdy port w danej krosownicy. Informacje te są przesyłane do centralnej bazy danych, dzięki której oprogramowanie System Manager wyświetla stale uaktualniany widok wszystkich połączeń w punktach dystrybucyjnych.

Oprogramowanie umożliwia planowanie przemieszczania, dodawania i modyfikowania połączeń. Po stworzeniu nowej ścieżki w oknie aplikacji System Manager sprawdza czy wprowadzona ścieżka jest dostępna, a gdy otrzyma pozytywną odpowiedź, wysyła elektroniczne polecenie w celu wykonania odpowiednich działań.

Gdy nadchodzi czas na wprowadzenie zmian, odpowiednie polecenie jest wysyłane drogą elektroniczną do właściwego urządzenia iPatch Network Manager w punkcie dystrybucyjnym. Na ekranach LCD pojawia się etykieta "job" (praca), aby pomóc technikowi w szybkim odszukaniu szaf krosowniczych, w których należy przeprowadzić zmiany. Polecenie wykonania pracy jest wyświetlane na ekranach LCD odpowiednich szaf krosowniczych (np. Connect Rack 3, Panel 5, Port 2 to Rack 5, Panel 1 Port 6). Zapalają się dwie jasne, czerwone diody LED - po jednej nad każdym portem - aby dokładnie wskazać technikowi, gdzie podłączyć przewód krosowy.

Po poprawnym podłączeniu przewodu diody LED gasną, a nowa ścieżka jest potwierdzana odtworzeniem odpowiedniego dźwięku i rejestrowana w bazie danych. Jeśli został podłączony niewłaściwy port, głośny brzęczyk alarmowy natychmiast zwraca uwagę na wystąpienie błędu, co umożliwia jego szybkie skorygowanie.

Wdrożenie w Microsoft Polska

System krosowy Systimax iPatch w nowej siedzibie Microsoftu - Dokąd prowadzi kabel?

Panel informuje administratora, gdy połączono dwa niewłaściwe porty.

Na wdrożenie systemu Systimax iPatch zdecydował się polski oddział Microsoftu. Wdrożenie wykonała warszawska firma Eleks.

Okablowanie w nowej siedzibie Microsoftu wykonano w technologii Gigaspeed firmy Systimax Solutions. W ramach projektu zainstalowano ponad 2000 gniazd RJ45, ułożono ponad 100 km kabla UTP Gigaspeed na czterech piętrach biurowca w Alejach Jerozolimskich. Następnie wdrożono system inteligentnego zarządzania okablowaniem iPatch.

Struktura sieci obejmuje centralny punkt dystrybucyjny w serwerowni obsługujący trzy kondygnacje budynku. Parter z salami konferencyjnymi i recepcją obsługuje lokalny punkt dystrybucyjny. Wszystkie panele krosownicze w każdej szafie dystrybucyjnej podłączono magistralą systemową do obsługujących je modułów Rack Manager i Network Manager. Oprogramowanie zarządzające System Manager zbiera informacje i rozsyła zadania do wszystkich szaf za pośrednictwem modułów Network Manager i dalej do modułów Rack Manager. Zainstalowana infrastruktura kablowa obsługuje sieć komputerową, telefoniczną, punkty dostępowe sieci Wi-Fi, okablowanie systemu kontroli dostępu. W stosunku do tradycyjnego rozwiązania wdrożenie systemu iPatch zwiększyło koszt inwestycji o 20%.

Naszym największym problemem był brak łatwej zarządzalności siecią - wspomina Rafał Rumian, dyrektor IT na Europę Wschodnią w Microsoft. - Ponieważ stosowaliśmy różne standardy przez ostatnich kilka lat, największym problemem było zarządzanie kablami. Prowadziły one w różne miejsca, administratorzy gubili się, odnalezienie dwóch końców jednego kabla było często niemożliwe.

Wdrożenie w nowej siedzibie firmy trwało 3 miesiące (wrzesień-listopad 2003 r.). Wcześniej firma musiała określić punkty dystrybucyjne okablowania i wskazać drogi, którymi będą prowadzone kable. Konfiguracja systemu trwała niespełna tydzień.

Microsoft zdecydował się na system iPatch między innymi dlatego, że to jedyny system, który wykorzystuje standardowe patchcordy w standardzie RJ-45, a nie wyposażone w dodatkową żyłę czy dodatkowe dwa piny. Rozwiązanie jest oparte na standardowych komponentach, które są elementami infrastruktury okablowania strukturalnego kategorii 6.

System krosowy Systimax iPatch w nowej siedzibie Microsoftu - Dokąd prowadzi kabel?

Rozwiązanie Systimax iPatch pozwala utrzymać okablowanie w należytym porządku. Na zdjęciu system iPatch w siedzibie Microsoftu w końcowej fazie wdrożenia.

Rafał Rumian z Microsoftu jako główną zaletę systemu dla swojej firmy wskazuje możliwość szybkiego wygenerowania pełnej dokumentacji infrastruktury sieciowej i przejrzenia historii wykonanych prac. - Teraz, gdy do pracy przychodzi nowy pracownik, jesteśmy w stanie bardzo łatwo zaplanować dla niego miejsce pracy, przypisać porty danych i telefoniczny. Proces przydzielania portów jest w naszej firmie dość sformalizowany i wymusza zarządzanie kablami. Dzięki systemowi iPatch zawsze wiemy ile mamy wolnych portów, nawet nie musimy iść do punktów dystrybucji kabli, bo wszystkie informacje dostarcza nam oprogramowanie.

Robert Osik z firmy Eleks, która wdrażała system, dodaje, że rozwiązanie można zastosować także w już istniejących instalacjach poprzez prostą wymianę paneli i dodanie urządzeń zarządzających. - Warto też wspomnieć, że pełnię swych możliwości system pokazuje w korporacjach, gdzie instalacja obejmuje także oddziały przedsiębiorstwa. Wówczas można stworzyć jeden centralny system zarządzania i do poszczególnych oddziałów wysyłać tylko listę zadań do wykonania przez operatora. Nie musi on nawet wiedzieć, jakie zestawia łącze, bo jego jedynym zadaniem będzie połączenie lub rozłączenie dwóch konkretnych, precyzyjnie wskazanych portów.

Składniki systemu Systimax iPatch

Oprogramowanie iPatch Manager pozwala administratorom sieci na zdalne zarządzanie połączeniami krosowymi transmisji głosu i danych za pomocą komputera osobistego. Administrator sporządza harmonogram poleceń wykonania prac dotyczących przemieszczania, dodawania i modyfikowania połączeń, śledzi ich wykonywanie oraz otrzymuje ostrzeżenia o wprowadzeniu nieuprawnionych zmian w krosownicach. Baza danych programu iPatch Manager udostępnia mapę połączeń sieci transmisji głosu i danych, na której są przedstawione urządzenia sieciowe, krosownice, płytki czołowe i podłączone do nich urządzenia oraz osoby korzystające z tego sprzętu. Oprogramowanie jest sprzedawane w licencjach na ilość jednoczesnych dostępów do bazy danych (dostępne są pakiety po 2, 5 i 25).

Urządzenie iPatch Rack Manager jest zamontowane w każdej szafie krosowniczej w punktach dystrybucyjnych ze sprzętem komunikacyjnym. Komunikuje się z krosownicami iPatch zainstalowanymi w szafach i zarządza nimi. Rack Manager monitoruje zmiany w połączeniach krosowych i rejestruje je w bazie danych. Przekazuje informacje o zmianach do bazy danych programu iPatch System Manager za pośrednictwem urządzenia iPatch Network Manager zainstalowanego w sali komunikacyjnej. Rack Manager jest wyposażone w wyświetlacz LCD, na którym podawane informacje pomagają technikowi w wykonywaniu zaplanowanych zadań przemieszczania, dodawania i modyfikowania połączeń, a także w śledzeniu przewodów krosowych.

Urządzenie iPatch Network Manager oferuje wszystkie opcje i możliwości sprzętu iPatch Rack Manager. Dodatkowo dostępne jest połączenie z siecią lokalną budynku, dzięki czemu urządzenia iPatch zainstalowane w punktach dystrybucyjnych mogą utrzymywać kontakt z oprogramowaniem iPatch Manager.

Podstawę systemu iPatch stanowią panele krosownicze iPatch do kabli miedzianych (iPatch Copper Panel). Każdy z nich zamontowany w szafie połączony jest z urządzeniem iPatch Rack Manager przez magistralę okablowania, nazywaną "magistralą krosownic". Panel krosowy iPatch monitoruje połączenia krosowe, wykrywając włożenie i wyjęcie wtyczek kabli krosowych. Przekazuje te informacje do urządzenia Rack Manager, które rejestruje je w bazie danych. Nad każdym portem panela iPatch są umieszczone przycisk śledzenia i dioda LED, co pomaga technikom w przełączaniu kabli.


TOP 200