System kolekcji danych w TP SA

Gliwicka spółka Wasko wdrożyła w TP SA platformę Kobat-Kolektor, usprawniającą proces zbierania i przetwarzania danych z ponad 1500 central telefonicznych i stacji operatora. Średnio w skali miesięcznej system przetwarzać będzie ok. 300 GB danych źródłowych zawartych w ponad 1,5 mld rekordach.

Gliwicka spółka Wasko wdrożyła w TP SA system kolekcji danych Kobat-Kolektor. Realizacja projektu trwała prawie 2 lata. Rozwiązanie usprawni proces zbierania i przetwarzania informacji z ponad 1500 central telefonicznych TP SA. W systemie rejestrowane są wszelkie dane pomiarowe i billingowe. Jak szacuje TP SA, miesięcznie przetwarzanych jest ok. 300 GB danych źródłowych zawartych w ponad 1,5 mld rekorach.

Kobat-Kolektor będzie także zasilać inne systemy TP SA danymi niezbędnymi do prowadzenia statystyk ruchu, rozliczeń międzyoperatorskich i wystawienia faktur odbiorcom końcowym.

Zobacz również:

Platformę sprzętową rozwiązania stanowią serwery Sun Enterprise 10000, ponad 35 macierzy EMC i kilkadziesiąt tzw. urządzeń mediacyjnych Kobat-MD. Dane z central są przekazywane poprzez sieć korporacyjną TP SA. System wyposażono w interfejs umożliwiający centralne zarządzanie zasobami z poziomu platformy HP OpenView.

Jak informuje , rozwiązanie opracowane dla TP SA ma być oferowane przez Cap Gemini również poza Polską.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200