System jak fundament

Gorące weekendy

Prace przygotowujące oddziały do przejścia ze starych systemów oddziałowych - Zorba w oddziałach BZ i Sezam w WBK - rozpoczynały się na długo przed spotkaniami informacyjnymi. Najtrudniejsze było przygotowanie danych do konwersji. Zanim przeprowadzono ostateczną konwersję, każdy oddział przechodził co najmniej dwie próbne.

Właściwa konwersja danych rozpoczynała się w piątek o godz. 15.00 - po zamknięciu bilansu w starym systemie dane były eksportowane do centrali BZ WBK we Wrocławiu, gdzie po przetworzeniu otrzymywały format właściwy dla systemu ICBS. W tej formie dane z zamknięcia piątkowego były umieszczane w bazie systemu testowego, gdzie dokonywano próbnego przetworzenia piątkowo-poniedziałkowego oraz dodatkowo, na wszelki wypadek, także z poniedziałku na wtorek. Gdy wszystko odbywało się zgodnie z planem, salda poniedziałkowe przenoszono do systemu produkcyjnego.

Plan zakładał, że jeżeli nie uda się jej wykonać do godz. 15.00 w niedzielę, w poniedziałek oddział musi zostać uruchomiony w starym systemie. "Konwersja danych była chyba największym wyzwaniem projektu B1. Od powodzenia tej właśnie operacji zależał ostateczny odbiór wprowadzanych zmian w oczach klientów banku, tymczasem każdy oddział był inny, w każdym występowały nieco inne problemy. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy podczas konwersji nie zdarzy się niespodzianka" - opowiada Krzysztof Rudko, konsultant odpowiedzialny za konwersję danych w projekcie B1 z ramienia Accenture.

Na jednej nodze

Jeżeli wyzwaniem było przygotowanie pojedynczego oddziału do przejścia na nowy system, to tym bardziej 430. Przygotowanie oddziału od strony technicznej polegało nie tylko na dostarczeniu do niego nowych komputerów, drukarek i urządzeń sieciowych, ale często obejmowało także wymianę okablowania i doprowadzenie nowych łączy telekomunikacyjnych. W wielu oddziałach wymieniono meble, a układ wewnętrzny pomieszczeń dostosowano do nowego podziału ról pracowników.

Przeprowadzenie roll-out od strony logistycznej powierzono firmie Talex SA z Poznania. Choć był on zaplanowany na 15 miesięcy, na wykonanie całej pracy Talex miał jedynie weekendy. "O ile wymianę okablowania, doprowadzenie nowych łączy czy wymianę mebli mogliśmy wykonać wcześniej, o tyle wymiana sprzętu komputerowego musiała się odbyć w weekend, podczas którego dokonywano ostatecznej konwersji" - mówi Janusz Gocałek, prezes Talex SA w Poznaniu.

Firma zarządzała wdrożeniem za pomocą samodzielnie opracowanego systemu informatycznego. "Dzięki natychmiastowemu raportowaniu byliśmy w stanie odpowiedzieć pracownikom centrali BZ WBK, na jakim etapie są prace o dowolnej porze" - chwali się Janusz Gocałek. W ciągu 38 weekendów roll-out Talex dostarczył do 430 oddziałów ok. 6,5 tys. komputerów PC, ok. 600 serwerów, ok. 3,7 tys. skanerów i ok. 2,5 tys. sprzętu sieciowego.

Wykorzystywane rozwiązania

System transakcyjny Fiserv działa na platformie IBM OS/400. Pozostałe systemy: oprogramowanie wysokiej dostępności Mimix firmy LakeView; oprogramowanie integracyjne Bea Tuxedo dla oddziałów i IBM WebSphere dla kanałów elektronicznych; system autoryzacji transakcji kartowych Cortex firmy Nomad.

Sieci oparte na urządzeniach Cisco (łącza TP i Energis). W ramach sieci rozległej BZ WBK stworzył system telefoniczny wykorzystujący rozproszone centrale Ericsson MD 110.

Oddziały wykorzystują serwery i stacje robocze Compaq.


TOP 200