System informacyjny TP SA

W ramach realizacji projektu Ogólnopolskiego systemu informacyjno-wydawniczego (OSIW), Telekomunikacja Polska wraz z polską firmą konsultingową Infovide stworzyły ogólnopolską bazę danych OSIW, zawierającą dane o wszystkich abonentach TP SA.

W ramach realizacji projektu Ogólnopolskiego systemu informacyjno-wydawniczego (OSIW), Telekomunikacja Polska wraz z polską firmą konsultingową Infovide stworzyły ogólnopolską bazę danych OSIW, zawierającą dane o wszystkich abonentach TP SA.

Wdrożenie systemu oznacza skrócenie czasu poszukiwania informacji o konkretnym abonencie do kilku sekund. Baza OSIW umożliwia również przechowywanie danych o abonentach innych operatorów. System informacyjny wspomaga pracę biur numerów oraz proces wydawania książek telefonicznych przez TP SA.

Podczas projektowania bazy zespół z Infovide korzystał z architektury opartej na monitorze transakcji Tuxedo i relacyjnego systemu zarządzania bazą danych Oracle. Obecnie system ten obejmuje swym zasięgiem cały kraj, rozproszony jest w 49 lokalizacjach, a jednocześnie używa go prawie 3000 użytkowników.

W systemie OSIW można gromadzić informacje o planowanych i zrealizowanych kontaktach z klientami, o akcjach telemarketingowych i wynikach tych akcji oraz rejestrować informacje o złożonych przez klientów zamówieniach na usługi TP SA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200