System firmy PiK w 162 szpitalach

Gliwicki Zakład Zastosowań Komputerów PiK s.c., na zlecenie MZiOS i na podstawie umowy z wojewodą katowickim wykonał oraz wdrożył w okresie od lipca do grudnia 1993 r. oprogramowanie komputerowe obsługujące zakładanie, gromadzenie, przesyłanie i wstępne przetwarzanie Kart Statystycznych Szpitalnych Ogólnych. System ten działa już w 162 szpitalach województw katowickiego, częstochowskiego, bielskiego i opolskiego.

Gliwicki Zakład Zastosowań Komputerów PiK s.c., na zlecenie MZiOS i na podstawie umowy z wojewodą katowickim wykonał oraz wdrożył w okresie od lipca do grudnia 1993 r. oprogramowanie komputerowe obsługujące zakładanie, gromadzenie, przesyłanie i wstępne przetwarzanie Kart Statystycznych Szpitalnych Ogólnych. System ten działa już w 162 szpitalach województw katowickiego, częstochowskiego, bielskiego i opolskiego.

Jest to zasadniczy etap jednego z istotnych projektów informatycznych w dziedzinie publicznej opieki zdrowotnej. Założono m.in. wyposażenie Wojewódzkich Zespołów Metodycznych Opieki Zdrowotnej (WZMOZ) w oprogramowanie zbierające i przetwarzające informacje ze szpitali danego województwa oraz przesyłające 100% próby danych do Państwowego Zakładu Higieny. Założenia dla programów określono na podstawie zaleceń MZiOS i są na bieżąco weryfikowane przez Państwowy Zakład Higieny, przedstawicieli wytypowanych szpitali wojewódzkich oraz Zespół Koordynujący. W skład tego Zespołu wchodzą informatycy wojewódzcy, przedstawiciele lekarzy wojewódzkich, dyrektorzy WZMOZ z województw uczestniczących w projekcie oraz Pełnomocnik MZiOS ds. Informatyki.

Omawiany projekt oprogramowania, dzięki uwzględnieniu elementów przyjęcia/wypisu chorych, przybrał postać Systemu Szpitalno-Wypisowego opartego na Zmodyfikowanej Karcie Szpitalnej Ogólnej. Dzięki temu, że firma PiK (Gliwice, tel. 37 41 23, 37 41 23) jest twórcą Systemu Kompleksowej Obsługi Szpitala (patrz CW 8 z br.) wdrożone oprogramowanie jest całkowicie zgodne z tym Systemem. Pozwoli to szpitalom, które uczestniczą w całym przedsięwzięciu na sukcesywne uzupełnianie oprogramowania o dodatkowe moduły, zależnie od potrzeb i środków finansowych.

Współpracujące między sobą moduły Systemu Szpital to Statystyka Medyczna, Izba Przyjęć, Oddział Ruch Chorych, Oddziały, Laboratorium Analityczne Rejestracja, Pracownia Diagnostyczna, Apteka Szpitalna i Administracja.

System Szpitalno-Wypisowy to na poziomie szpitala Program Karta Statystyczna (6 mln zł netto wersja jednostanowiskowa lub 20 mln zł netto wersja dwu- lub wielostanowiskowa + dodatkowe oprogramowanie sieciowe) zaś na poziomie województwa Program - Analiza Kart Statystycznych (60 netto mln zł + oprogramowanie sieciowe + SQL Windows firmy Gupta). Do podanych wyżej cen należy jeszcze doliczyć 22% VAT.

Wymagania sprzętowe Programu Karta Statystyczna to komputer 486SX (4 MB RAM. 120 HDD, 1,44 FDD, mono/color. VGA), drukarka (9", 15 igieł) i karta Ethernet zaś dla Programu Analiza Kart Statystycznych i Analiza Kosztów: sieć (NetWare 3xx), serwer (486DX, 16 MB RAM, 500 - 1000 HDD, 1,44 FDD, VGA mono, Ethernet), stacje robocze (486DX 8 MB RAM, 100 HDD, 1,44 FDD, SVGA kolor, Ethernet), streamer 300-500 MB i drukarki - laserowa i igłowa.

Prowadzone obecnie prace skupiają się na wdrożeniu systemu łączności modemowej (transmisja kart statystycznych za pośrednictwem sieci telefonicznej) oraz rozbudowie funkcji przetwarzania i graficznej prezentacji danych na poziomie wojewódzkim.

PiK zatrudnia 40 inżynierów informatyków i elektroników. Obrót firmy w 1992 r. wyniósł brutto ok. 14 mld zł zaś w 1993 r. już ponad 20 mld.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200