System dowodzenia GEM C3

Unisys oferuje, także na polskim rynku, system GEM C3 (GLobal Emergency Mobile Data Communications Command and Control) wspomagający funkcjonowanie służb publicznych. Dzięki niemu, korzystając z ruchomego terminala zainstalowanego np. w pojeździe, można korzystać z centralnej bazy danych macierzystej firmy.

Unisys oferuje, także na polskim rynku, system GEM C3 (GLobal Emergency Mobile Data Communications Command and Control) wspomagający funkcjonowanie służb publicznych. Dzięki niemu, korzystając z ruchomego terminala zainstalowanego np. w pojeździe, można korzystać z centralnej bazy danych macierzystej firmy.

Równocześnie możliwe jest śledzenie własnej lokalizacji na mapie komputerowej oraz odwzorowanie tejże lokalizacji na mapie w centrum dowodzenia. Rozwiązanie to może być stosowane w służbach takich jak: policja, straż pożarna czy też bankowe konwoje pieniężne. Podstawowym walorem systemu jest optymalizacja wykorzystania "zasobów".

GEM C3 składa się z trzech podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest Ruchoma Transmisja Danych (RTD), drugim - Pozycjonowanie Satelitarne (GPS), trzecim - Systemy Mapowe (GIS).

Przykładem zastosowania GEM C3 jest system kontroli i dowodzenia akcjami policji. W jego skład wchodzą następujące moduły:

  • ruchomy terminal danych, który można zainstalować w dowolnym pojeździe

  • konsoleta dyspozytorska, zapewniająca łączność między główną bazą danych służby dyspozytorskiej, stanowiskami kierowania oraz znajdującymi się w terenie zasobami (np. samochodami policji)

  • protokół kontroli kanałów radiowych, który steruje transmisją komunikatów cyfrowych między dyspozytorniami i znajdującymi się w terenie "zasobami"

  • system administracji zdarzeń, który jest relacyjną bazą danych odpowiedzialną za zarządzanie wszystkimi zdarzeniami i czynnościami z nimi związanymi

  • system map, który może być wykorzystany do graficznego obrazowania "zasobów" reagujących na zdarzenia i czynności z nimi związane

  • przełącznik komunikatów, umożliwiający realizowanie wielu zadań z zakresu przepływu informacji bez konieczności angażowania operatora.


TOP 200