System dla supermarketów

ZETO Lublin stworzyło nowy system przeznaczony do obsługi sklepów detalicznych, który będzie udostępniać z własnych serwerów. Firma ma już pierwszego klienta – sieć supermarketów z południowo wschodniej Polski.

ZETO Lublin stworzyła aplikację obsługi sieci sklepów detalicznych, która pracuje w modelu hostingu i jest oparta całkowicie na technologii Oracle. System zainstalowany jest na centralnym serwerze w siedzibie producenta, czas jego pracy jest dzierżawiony przez klienta. Oprócz przetwarzania danych transakcyjnych pochodzących ze sprzedaży, aplikacja oferuje także możliwość wykonywania złożonych analiz danych i tworzenia raportów.

System składa się z części kasowej – aplikacji w C/C++ pod kontrolą systemu Linux, aplikacji magazynowej napisanej za pomocą Oracle Forms/Reports 6i

aplikacji centralnej zarządzającej siecią sklepów napisanej za pomocą Oracle Forms/Reports 9i, oraz aplikacji raportującej (JDeveloper 9i). Synchronizacja baz sklepy-centrala odbywa się poprzez wirtualną sieć wewnętrzną zbudowaną w technologii internetowej.

Pierwszym odbiorcą rozwiązania jest najsilniejsza na terenie regionu środkowo wschodniego Polski sieć sklepów "aldik", złożona z 19 supermarketów.


TOP 200