System dla biur

Biuro bez papieru (paperless office) jest pojęciem, które w miarę rozwoju technik związanych z przetwarzaniem informacji staje się coraz bardziej realne. W kierunku częściowej przynajmniej realizacji tego zamierzenia dąży oferowany przez firmę Pinnacle Micro system Paperless 1.

Biuro bez papieru (paperless office) jest pojęciem, które w miarę rozwoju technik związanych z przetwarzaniem informacji staje się coraz bardziej realne. W kierunku częściowej przynajmniej realizacji tego zamierzenia dąży oferowany przez firmę Pinnacle Micro system Paperless 1.

Składa się on z wolno stojącego, płaskiego skanera, zewnętrznego napędu dysków optycznych, karty SCSI, kabli łączących i oprogramowania. Dołączona jest także dokumentacja, która umożliwia samodzielne zainstalowanie systemu na posiadanym komputerze PC.

Dokumenty są przy użyciu skanera 400 dpi zamieniane na pliki i w tej formie zapisywane na dyskach optycznych, umieszczonych w stacji dysków PMO-650. Dyski te, każdy po 650 MB, można wyjmować ze stacji i zastępować nowymi. Oprogramowanie, uruchamiane pod kontrolą Windows, zawiera wiele zabezpieczeń przed niepowołanym dostępem do zarchiwizowanych dokumentów. Zrealizowano to za pomocą definiowania hierarchii dostępu i systemu haseł.

System Paperless 1 kosztuje 7 tys USD.


TOP 200