System bez reguł

Brak niektórych uregulowań prawnych dotyczących systemu emerytalnego zmusił ZUS do przedłużenia z Prokom Software o trzy lata umowy na budowę KSI ZUS.

Brak niektórych uregulowań prawnych dotyczących systemu emerytalnego zmusił ZUS do przedłużenia z Prokom Software o trzy lata umowy na budowę KSI ZUS.

Powodem przedłużenia przez ZUS umowy generalnej z Prokom Software z 1997 r. dotyczącej wykonania Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI ZUS) są zmiany w systemie ubezpieczeń i opóźnienia w uchwalaniu związanych z tym regulacji prawnych. W związku z planowanymi zmianami zasad naliczania i wypłacania nowych emerytur, rent oraz wprowadzenia emerytur pomostowych zaistniała konieczność zmodyfikowania pierwotnych założeń działania tzw. części świadczeniowej KSI ZUS. Nie wiadomo więc, jak ostatecznie będzie działał system emerytalny i jakie będzie tego przełożenie na system IT działający w ZUS. Jak zapewnia ZUS, przedłużenie umowy nie wpłynie na jej wartość. Zawarta pierwotnie umowa Prokomu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na budowę KSI ZUS opiewała na ok. 630 mln zł. W ciągu ostatnich prawie 10 już lat Prokom zawierał z Zakładem także odrębne porozumienia dotyczące modyfikacji i utrzymania systemu IT. Łącznie w latach 1997-2005 wydatki na budowę KSI ZUS wyniosły blisko 2 mld zł.

Oczekiwanie na regulacje

Podstawowym celem umowy generalnej z Prokomem było stworzenie systemu umożliwiającego ZUS wdrożenie reformy emerytalno-rentowej. Realizację podzielono na dwa etapy: wdrożenia nowego systemu poboru składki i wdrożenia systemu wypłaty zreformowanych świadczeń. "Budowa systemu IT jest ściśle związana z postępem jej wdrażania. Ze względu na utrzymujący się od wielu lat brak istotnych uregulowań prawnych dotyczących zasad naliczania świadczeń, budowa KSI ZUS w tym obszarze nadal trwa" - mówi Tadeusz Dyrga, wiceprezes zarządu Prokom Software.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych pierwsze uruchomienie wypłaty nowych świadczeń powinno nastąpić w 2009 r. Przedłużenie umowy o trzy lata daje ZUS możliwość wywiązania się z tego zobowiązania tylko pod warunkiem przyspieszenia prac legislacyjnych. Tymczasem brakuje m.in. uregulowań w zakresie zasad przyznawania emerytur pomostowych. Nie opracowano także zasad uwzględniania okresów ubezpieczenia za granicą, zasad przyznawania emerytur dla służb mundurowych i nowych zasad przyznawania rent. W chwili obecnej trwają intensywne prace legislacyjne nad emeryturami pomostowymi. Dotychczasowe prawo ważne jest do końca 2007 r. Obecnie trudno przewidzieć termin uchwalenia wszystkich brakujących regulacji prawnych i ich wpływ na prowadzone prace związane z budową części świadczeniowej KSI ZUS.

Wsparcie ekonomiczne

Równocześnie w ZUS trwają prace nad wdrożeniem Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu opartego na mySAP Business Suite. Będzie to największe wdrożenie tego systemu w Polsce. Szacunkowa liczba użytkowników to ok. 3000 osób, a może się zwiększyć. Obecnie największa instalacja SAP pracuje w KGHM Polska Miedź (2500 użytkowników). Koszt projektu SAP w ZUS to 18,5 mln zł.

"Dotychczas opracowano dokument Karta Projektu, przeprowadzono szkolenia zespołów wdrożeniowych i przygotowano środowisko testowe. Trwają prace nad ostatecznym zamknięciem dokumentu Koncepcja Biznesowa. Jednocześnie trwają prace nad parametryzacją oprogramowania SAP w zakresie zamkniętych elementów Koncepcji Biznesowej" - mówią przedstawiciele ZUS. Rozpoczęto także prace nad budową interfejsów służących do zasilenia SAP danymi z systemów eksploatowanych dotychczas. Wykonano też w ZUS inwentaryzację systemów: księgowych, gospodarki magazynowej, kadrowo-płacowych, środków trwałych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200