System SAS w BRE

Bank Rozwoju Eksportu podpisał w czerwcu z SAS Institute kontrakt, na mocy którego System SAS zostanie wprowadzony do centrali BRE i jego oddziałów jako jednolite narzędzie do opracowywania danych, tworzenia aplikacji i raportów oraz prowadzenia analiz finansowych.

Bank Rozwoju Eksportu podpisał w czerwcu z SAS Institute kontrakt, na mocy którego System SAS zostanie wprowadzony do centrali BRE i jego oddziałów jako jednolite narzędzie do opracowywania danych, tworzenia aplikacji i raportów oraz prowadzenia analiz finansowych.

Oprogramowanie SAS zawiera narzędzia umożliwiające pracę użytkownikom o różnym przygotowaniu informatycznym. Dzięki temu pracownicy banku będą w stanie produkować raporty, prowadzić analizy, wyszukiwać dane i tworzyć zestawienia samodzielnie lub z minimalną pomocą informatyków, którzy będą mogli skupić się na tworzeniu bardziej złożonych aplikacji i czuwaniu nad całością systemu.

Obecnie w BRE trwają szkolenia pracowników przechodzących do pracy z nowymi narzędzaimi oraz wdrażana jest pierwsza aplikacja w SAS-ie, która będzie wykorzystywana do wspomagania działań marketingowych w centrali i oddziałach.

Przed podpisaniem kontraktu w BRE funkcjonował już komputerowy system bankowy IBS 90 łączący centralę i 12 oddziałów banku. Zachętą do wprowadzenia SAS-a były pozytywne doświadczenia z użytkowaniem tego systemu innych banków europejskich.


TOP 200