System PAM jako jedno z najważniejszych zabezpieczeń w firmie

Computerworld Rozwiązania PAM pozwalają firmom zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury IT, zapewniając kompleksowy monitoring i kontrolę nad pracownikami, którzy mają do niej uprzywilejowany dostęp. Nic dziwnego, że popularność tego typu narzędzi rośnie. PAM doskonale uzupełnia tradycyjną ochronę antywirusową czy firewallową o warstwę kontroli nad osobami, które w firmie lub poza nią, kontrolują działanie infrastruktury IT.

Z raportu "2020 Data Breach Investigations" firmy Verizon wynika, że ponad 80% naruszeń danych w 2020 r. wiązało się z atakami typu brute force, wykorzystujących skradzione lub zgubione dane uwierzytelniające kont uprzywilejowanych, takich jak Admin czy SuperAdmin. Z kolei organizacja Centrify podaje, że 74% ataków wiąże się z faktem, że cyberprzestępca ma dostęp do danych logowania od administratorów. To właśnie z takich powodów konieczne jest, aby organizacje chroniły dostępy do kluczowych systemów IT. Rozwiązania Privileged Access Management (PAM), wśród których głośno ostatnio o produkcie firmy Senhasegura, to gotowe narzędzie, umożliwiające sprawowanie większej kontroli nad dostępem do firmowych danych czy systemów oraz uprawnieniami personelu.

Konta uprzywilejowane, takie jak konta administratorów lub specjalistów ds. sieci, mają często wyższe poziomy dostępu i uprawnienia. Rozwiązania PAM pomagają monitorować sposób, w jaki wykorzystywane są konta z uprzywilejowanym dostępem. Kiedy korzystamy z PAM, możemy monitorować dostęp do kluczowych zasobów biznesowych i zyskać pewność, że nie dochodzi do żadnych naruszeń. PAM pełni rolę dodatkowej warstwy zabezpieczającej, która chroni krytyczne systemy biznesowe.

Senhasegura PAM zwiększy bezpieczeństwo

Rozwiązania PAM przechowują dane logowania do uprzywilejowanych kont w bezpiecznym repozytorium, zmniejszając ryzyko włamań i kradzieży tych danych. Aby uzyskać dostęp do wspomnianych kont, użytkownicy muszą przejść dodatkowy proces uwierzytelniania, który tworzy też odpowiedni rejestr, dzięki któremu wiemy kto i kiedy chciał skorzystać z konkretnego konta. Proces ten zapewnia organizacjom jasny wgląd w to, kto i z jakiej lokalizacji uzyskuje dostęp do danego konta, co następnie pomaga w monitorowaniu wszelkich podejrzanych lub potencjalnie złośliwych działań – zarówno zewnętrznych, jak i tych mających miejsce wewnątrz firmy.

Choć systemy PAM mają wiele funkcji, ich głównym celem jest zastosowanie koncepcji „ostatniego przywileju” . Chodzi tutaj o zapewnienie praw dostępu i uprawnień dla użytkowników na poziomie absolutnie minimalnym, jaki jest wymagany do tego, aby wykonać konkretne zadanie. Dzięki temu mamy pewność, że dana osoba nie będzie mogła zrealizować innych zadań, które nie zostały jej powierzone. Właśnie to sprawia, że PAM jest uważany przez wielu ekspertów za jedno z najważniejszych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Senhasegura PAM to jedno z najlepszych rozwiązań na rynku, umożliwiające sprawne zarządzanie i kontrolę nad działaniami użytkowników z dostępem do uprzywilejowanych kont typu Admin czy SuperAdmin. Bezpiecznie przechowuje poświadczenia oraz śledzi ich użycie. System otrzymał też wysoką ocenę 4,8/5 w rankingu Gartner Peer Insights.

Rozproszone środowisko pracy? Rozważ outsourcing

Wdrożenie PAM ma jeszcze większe znaczenie w obecnych czasach, kiedy tak dużo organizacji przechodzi na zdalny lub hybrydowy system pracy. Wyobraźmy sobie, że korzystamy z wielu różnych usług chmurowych i innych, jak również pracujemy w systemie hybrydowym. Szybko okazuje się, że musimy stworzyć wiele uprzywilejowanych kont, które udostępniamy użytkownikom w różnych lokalizacjach. Co więcej, konta te są często współdzielone przez wielu użytkowników. Takie środowisko IT wcale nie jest niczym wyjątkowym, natomiast jego sprawna kontrola i monitoring stanowią nie lada wyzwanie. Mimo to, wielu specjalistów IT codziennie traci czas na śledzenie sposobu logowania się do różnych systemów.

Dodajmy do tego jeszcze fakt, że często współpracujemy z pracownikami kontraktowymi na określony czas, partnerami czy dostawcami, którzy również mogą uzyskiwać uprzywilejowany dostęp do niektórych z naszych usług. I na koniec zostają jeszcze zabezpieczenia stosowane przez te osoby i firmy – często nie wiemy czy np. dana osoba nie loguje się na jedno z uprzywilejowanych kont, wykorzystując do tego słabo zabezpieczony komputer czy domową sieć Wi-Fi. To sprawia, że wiele urządzeń, które nie są chronione i utrzymywane na wystarczającym samym poziomie bezpieczeństwa, a przy tym nie spełniają naszych wymagań w zakresie zgodności, uzyskuje dostęp do zasobów organizacji.

Kompleksowy system PAM jest w stanie uwzględnić wszystkie rodzaje dostępu, w tym takie dla pracowników zdalnych, dostawców, partnerów i innych użytkowników. Ze względu na złożoność, w jakiej funkcjonują obecne firmy, sama konfiguracja PAM wymaga jednak utworzenia konkretnych zasad i przemyślanej strategii zarządzania. Z tego powodu obecnie dobrym rozwiązaniem jest outsourcing. Firmy specjalizujące się w zarządzaniu PAM utworzą odpowiednie procedury, spełniające surowe przepisy i regulacje, a także przeprowadzą szkolenia wśród personelu.

Dzięki temu zmaksymalizujemy korzyści związane z zarządzaniem uprzywilejowanym dostępem, polegając na doświadczeniu ekspertów. To przełoży się na zadowalający zwrot z inwestycji i świadomość, że mam w pełni zabezpieczone środowisko pracy.

Więcej o rozwiązaniach PAM przeczytacie tutaj, a jeżeli to będzie wciąż za mało to zapraszamy do zapisów na webinar, na który dowiedziecie się wszystkiego na temat Senhasegura.