System MAX w Elektromontaż Warszawa

ICL Poland wdroży rozwiązanie wspomagające zarządzanie w spółce Elektromontaż Warszawa. System MAX ma zapewnić firmie optymalizację procesu kontroli kosztów realizowanych kontraktów.

ICL Poland wdroży w spółce Elektromontaż Warszawa system wspomagający zarządzanie MAX. Oprogramowanie to przeznaczone jest dla średnich i dużych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Na system składa się wiele modułów obsługi logistycznej i kontrolingu finansowego. Elektromontaż będzie wykorzystywać wdrożone rozwiązanie do kontroli kosztów realizowanych kontraktów. Firmy nie ujawniły wartości kontraktu.

Zobacz również: